Növényvédelem
Növényvédelem

Gabonatarlók – növényvédelem

Gabonatarlók – növényvédelem

Agrofórum Online

Amikor betakarították a kalászosokat – pihen a föld – és amikor pihen, akkor is él és dolgozik. Mert magát a termőföldet is élőnek tekintjük, mely további életeknek színtere. A növénytermesztés „színtere” – a termőföld, nem választható el a növényvédelemtől. A gabonatarló – a pihenő és mégis „dolgozó” föld – növényvédelemi hatású történések színtere.

Eszünk ágában sincs azt állítani, hogy a tarlón nem zajlanak gyombiológiai vonatkozású események – mégis – szakmai érdeklődésünk okán a tarlók állapotának a növénybetegségekre és az állati kártevőkre gyakorolt néhány hatására szeretnénk felhívni a figyelmet. Természetesen a téma rendkívüli kiterjedtsége miatt tesszük ezt a teljesség igénye nélkül.

Gabonatarlók – növénybetegségek

A betegségek kórokozóinak fennmaradását, továbbszaporodását és terjedését egyaránt elősegíthetik a tarlók. Ezt kétféle úton valósíthatják meg: ez egyik út a visszamaradt fertőzött tarlómaradványok jelenléte, a másik lehetőség az árvakelések megjelenése.

A szártő- és kalászfuzáriózis (Fusarium spp.) kórokozóiról tudnunk kell, hogy kitűnően hasznosítják szénforrásként a cellulózt, tehát csapadékos időjárás esetén nemcsak életképesen való fennmaradásukkal, de további szaporodásukkal is számolnunk kell. Több fuzáriumfajnak ivaros alakja is van (Gibberella nemzetség) és ezek aszkospórás alakjai részt vehetnek a betegség őszi kalászosokra (búza, árpa) történő továbbvitelében.

A kalászosok biotróf kórokozóinak (lisztharmat, rozsdagombák) az élő gazdanövényre van szükségük továbbszaporodásukhoz, tehát kiemelkedő jelentőséggel bír az árvakelések jelenléte.

A gabonalisztharmat (Blumeria graminis) tarlómaradványai hordozzák a kórokozó ivaros termőtesteit (kazmotéciumok) és a belőlük kiszabaduló aszkospórák fertőzik az árvakeléseket (1. kép) és azokon a kórokozó ivartalan alakja fennmarad, akár több nemzedék is követheti egymást.

1. kép: Elöregedett lisztharmat szövedék az őszi búza levelén: a fekete, pontszerű képletek a kazmotéciumok, felrepedésüket követően kiszabadulnak az aszkospórák, melyek fertőzik az árvakelést

Így a „friss”, fiatal ivartalan (konídiumos) alak időben mind „közelebb jut” a kelő őszi gabonához. Ily módon tehát fertőződnek az őszi vetések és minél több fertőzött árvakelés van, annál nagyobb mértékben következhet be az őszi gabonák megbetegedése. Ezt követően minél enyhébb a tél, annál nagyobb mennyiségben képes a lisztharmat micéliumos alakban életképesen áttelelni. Mivel a betegség tavaszi felszaporodása elsődlegesen a kórokozó minél sikeresebb áttelelésétől függ, könnyű belátni, hogy a gondozatlan tarlók fertőződése alapvetően összefügg a kórokozó tavaszi felszaporodásával.

Lényegében hasonló „biológiai logika” mentén működik a két rozsdagomba esetleges áttelelése.

A sárgarozsda (Puccinia striiformis) a kalászos gabonák három rozsdagombája közül elsőként produkált olyan sikeres áttelelést hazai körülmények között, ami alapjául szolgált egy pusztító járvány kialakulásához. 2013 tavaszán, három gócban (Jászság, Fejér megye és Békés-Csongrád egy része) számottevő fertőzés alakult ki. Ez a fertőzés az árvakeléseken keresztül uredo-spórák alakjában (2. kép) viszonylag nagy tömegben átjuthatott az őszi kalászosokra – elsősorban az őszi búzára, ahol még az ősz folyamán is szaporodhatott. Ezután – a 2013/14 enyhe telén a kórokozó rendkívül sikeresen áttelelt és már február végétől megindult felszaporodása.

2. kép: Sárgarozsda uredo-spórái

Korábban minden magyarországi rozsdajárvány a szél segítségével – általában áprilisban behurcolt uredo-spórák megtelepedéséből indult ki. (A fekete- és vörösrozsdát a tartós déli szelek, a sárgarozsdát az északi, északnyugati szelek „közvetítették.) Azonban a sikeres áttelelés kb. 6 hetes „előnyt” biztosított a kórokozónak, hiszen sikeres áttelelésnél 6 héttel korábban indul meg az uredo-nemzedékek felszaporodása, mint külső forrásból, vagyis szél útján történő behurcolás esetén. Mivel kedvező körülmények között 8-10 naponként képződnek az újabb és újabb generációk, elmondhatjuk, hogy a sikeres áttelelés 4-5 plusz generációt jelent a kórokozó „javára”. Az érés közeledtével megszűnik az uredo-nemzedékek sora (3. kép) és a folyamatot a teleuto-telepek (téli spórák telepei) megjelenése zárja.

3. kép: Sárgarozsda tünetei őszi búzán

Tudjuk, hogy a járvány kifejlődése tehát az uredo-nemzedékek számától függ, tehát az áttelelés eddig nem tapasztalt képessége a kórokozó „sikeressége” szempontjából óriási jelentőséggel bír.

A vörösrozsda (Puccinia triticina) esetében az előző rozsdához hasonlóan kiemelt jelentősége van a gondozatlan tarlókon kialakuló árvakeléseknek – van azonban egy lényeges különbség. Eddig is tapasztaltuk, hogy egyes években a vörösrozsda uredo-spórák, uredo-micéliumok alakjában áttelelt, de ez az áttelelés mértékében sohasem bizonyult igazán sikeresnek. Számottevő megjelenést csak a tartós déli szeleket követően tapasztaltunk, általában április folyamán.

A magyarázat: a melegigényes vörösrozsdának lényegesen rosszabbak az áttelelési esélyei, mint a hideget kedvelő sárgarozsdának. Igen ám, de mi történik, ha a globális felmelegedés hatására tovább enyhül teleink időjárása? – Könnyen lehet, hogy a levélrozsda „eltanulja a módszert” a sárgarozsdától és „Ő” is sikeres áttelelést produkál.

(A három gabonarozsda közül a feketerozsdának (Puccinia graminis) a legnagyobb a meleg-igénye, ezért érthető, hogy hazai körülmények között az uredo-alakban történő áttelelést sohasem tapasztaltunk – ami azért is lehetetlen, mert szerencsére nagyon ritkán – legutóbb 1972-ben fordult elő Magyarországon.)

A biotrófok előtt már foglalkoztunk egy fontos nekrotróf csoporttal: a fuzáriumfajokkal. Most folytassuk további nekrotrófokkal:

Először érdemes megemlíteni a korábban Helminthosporium nemzetségbe tartozó kórokozókat. Ezt a nemzetséget a rendszertannal foglalkozók a pázsitfűféle gazdanövények esetében 3 új nemzetségbe sorolták.

A teljesség igénye nélkül az őszi búzán előforduló fajok:

  • a fahéjbarna levélfoltosság (Drechslera tritici-repentis) és
  • a sötétbarna levélfoltosság (Bipolaris sorokiniana) tartozik.

Az őszi árpán:

  • a recésfoltosság (Drechslera teres)
  • és a már búzánál említett sötétbarna levélfoltosság fordul elő.

Ezek közül a betegségek közül búzán a fahéjbarna levélfoltosság, árpán a recésfoltosság jelenti a legnagyobb veszélyt, mindkettő képes súlyos estben akár 50 %-ot meghaladó kártételre is. Közös bennük az is, hogy a tarlón elfekvő fertőző növényi maradványok jelentik a legnagyobb veszélyt. Az árvakelések szerepéről kevés tényleges ismerettel rendelkezünk, inkább csak feltevéseink vannak. Ezeknek a betegségeknek az előidézéséhez provokációs kísérletekben a fertőzött szalma- és levéltörmeléket szórunk ki a kikelt őszi gabona állományára. Ennek ellenére az árvakelések betegségterjesztő szerepe sem zárható ki.

Az őszi búza nekrotróf kórokozóinak sorából a szeptóriás levélfoltosságot (Septoria tritici) és a szeptóriás pelyvafoltosságot (Stagonospora nodorum – korábbi nevén: Septoria nodorum) sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

A két betegség közül elsősorban a szeptóriás levélfoltosság érdemel figyelmet, egyrészt mert a betegség előretörését tapasztaljuk, másrészt mert szintén érzékeny veszteséget képes okozni. Véleményünk szerint a gondozatlan tarló a szeptóriás eredetű betegségek terjesztésében is szerepet játszik.

A gabonafélék vírusbetegségei szintén súlyos károk okozására képesek. Mivel rovarvektorok terjesztik, ez a kórokozó-csoport már átvezet bennünket az állati kártevők és a tarló kapcsolatára. A vírusok terjedésénél az árvakeléseknek kell komoly figyelmet szentelnünk.

Gabonatarlók – állati kártevők

A kalászosokon előforduló vírusos eredetű betegségek döntő hányadát levéltetvek viszik át, illetve hurcolják be a gabonavetésekbe. Kivételt képez a búza törpülés vírus, amelynek vektorai kabócák, illetve az árpa sárga törpülés vírus egy rendkívül ritka, hazánkban még elő nem fordult rassza, amely a Polymyxa graminicola talajgomba útján terjed (4. kép). A kalászos gabonákon több levéltetűfaj is károsít, ezek közül több esetében a gondozatlan árvakelés, a „zöld futószalag” döntő mértékben hozzájárulhat egy korai levéltetű-betelepedéshez és ezáltal korai és erőteljes vírusos fertőzés kialakulásához.

4. kép: Árpa sárga törpülés vírusának kártétele őszi árpán

A kalászos gabonákon károsító levéltetvek közül a közönséges búza levéltetű (Schizaphis graminum), valamint a meglehetősen ritka orosz búza levéltetű (Diuraphis noxia) nem gazdanövényváltó fajok, így fennmaradásuk szempontjából a zöld, gondozatlan tarlók rendkívül fontosak. A többi gabona levéltetű (Rhopalosiphum padi, Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum) gazdanövényváltó faj ugyan, de gabonavetéseinkre ugyanúgy, mint a nem gazdanövényváltó fajok esetében, a nyári tápnövényeken való jelenlét és migráció a veszélyes (5. kép).

5. kép: Zelnicemeggy levéltetű szárnyas alakja

Bár egyes fajok, mint pl. a zelnicemeggy levéltetű (Rhopalosiphum padi) más nyári tápnövényekről, mint pl. az ősszel még zöld kukoricákról is fertőzhetik az őszi vetéseket, de a vírusvektor levéltetvekkel fertőzött, kezeletlen tarlók jelenléte nagyobb vektorpopulációt eredményez, amelynek egyenes következménye lehet az egyre inkább hosszúra nyúló őszi időszak során a hosszú ideig tartó vektortevékenység és vírusátvitel.

A tarlók gondozása, az árvakelések megsemmisítése nem jelenti feltétlenül azt, hogy az ősz folyamán nem léphet fel akár súlyos mértékű levéltetű betelepedés a kalászosokba, de a vektorpopuláció csökkentése révén a vírusvektor levéltetvek okozta veszélyt hatékonyan csökkenteni tudja.

A tarlókon ugyanakkor nemcsak az árvakelések vannak jelen, hanem a betakarítás után ottmaradó szalma és egyéb növényi törmelék is. Ennek mennyisége és elhelyezkedése is okozhat zoológiai veszélyhelyzetet. A földjeinken megtermelt szerves anyag minél nagyobb hányadának a termőföldeken maradása hosszú távon mindenképpen rendkívül jótékonyan hat termőtalajaink minőségére. Ugyanakkor az aratás után ottmaradó szerves anyagot minél jobban felaprítva és egyenletesen kell bejuttatni a talajba, hogy az ott élő mikrobiológiai fauna és flóra ki tudja fejteni áldásos tevékenységét. Itt, jelen esetben az egyenletességen van a lényeg. Ha a szalma hosszanti csíkokba rendezve, vastag állományban hever a tarlón sokáig, úgy alatta a talaj nedvesebb marad, mint a fedetlen tarlón és ez ideális peterakó helyet biztosít a gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides) számára (6. kép). Ez a kártevő majd ősszel fog súlyos gondokat okozni, amikor is vagy eleve inszekticides csávázószerrel kezelt vetőmagot kell használni ellene, vagy pedig inszekticides állománykezeléssel kell a károsító lárvák egyedszámát radikálisan csökkenteni.

6. kép: Gabonafutrinka imágója búza kalászán táplálkozik

A kalászosok tarlóin aratás után jelenlévő nagy mennyiségű száraz szerves anyagot mihamarabb egyenletes eloszlásban a talajba juttatva ezek a lokális, nedves foltok, csíkok nem lesznek jelen és a peterakó helyet kereső gabonafutrinka imágók zömében máshol fogják lerakni petéiket. Ez esetben is a helyes tarlókezelés preventív hatása majd ősszel, egy esetlegesen megspórolt inszekticides állományvédelem formájában mutatkozhat meg. Az, hogy a helyes tarlókezelés önmagában teljességgel megszünteti a gabonafutrinka okozta problémát, meglehetősen valószínűtlen, de az őszi vetést előreláthatóan sokkal kevesebb lárva fogja támadni, mint ha gondozatlan, vagy már csak a peterakás után elművelt tarló után végeznénk az őszi kalászos vetését.

A tarlóápolásról

Mint láttuk, a tarló ápolásának több célja van. Első és legfontosabb, az előző ciklusban termesztett növények (fertőzött) tarlómaradványainak minél tökéletesebb felaprítása és alátakarása. További cél, hogy a kelő gyomokat elpusztítsuk és így a talaj gyommagkészletét korlátozzuk. Az árvakelések esetében, betegségterjesztő szerepük miatt, arra kell törekedni, hogy a kelést követően 2-3 héten belül a talajműveléssel elpusztítsuk azokat. Fontos szempont, hogy a talaj művelésének módja a talaj vízkészletét minél hatékonyabban megóvja és eredményesen támogassa a magágykészítést az utónövény számára. A tarlóápolás műveleteinek számát az évjárat időjárása, a csapadékviszonyok alakulása befolyásolja.

Hertelendy Péter
Agrofil-SzMI Kft., Püski
Dr. Békési Pál c. egyetemi tanár
Szentendre

Hadd mondjam el újra… – A kalászfuzáriózis elleni védekezésről

A kikalászolt, de még nem virágzó búza kalászfuzáriózis iránti fogékonysága nem sokkal marad el a virágzóétól. E veszélyes kórokozó elleni gombaölő szeres védekezés idejének „finomhangolásával” kapcsolatos tudnivalókra szeretnénk felhívni Olvasóink figyelmét.

Inváziós kártevők: A szelídgesztenye-gubacsdarázs

A szelídgesztenye gubacsdarázs a szelídgesztenye legjelentősebb és legveszélyesebb kártevője által okozott termésveszteség mértéke akár 50-80 %-os is lehet. A megoldást a rezisztens fajták nemesítése jelentheti, illetve a természetes ellenségek betelepítése segíthet a rovar visszaszorításában.

Raktári kártevők terménytételben történő elszaporodását, elhelyezkedését befolyásoló tényezők elemzése

A raktári kártevők elleni sikeres védekezés alapja a célszervezetek biológiai, ökológiai igényeinek ismerete. A kártevők előfordulását befolyásoló tényezőegyüttesből a nedvesség és a hőmérséklet hatása a legmeghatározóbb.

Inváziós kártevők: - A harlekinkatica

A harlekinkatica hazai megjelenése után rövid időn belül a leggyakoribb katicabogarunk lett. Annak ellenére, hogy mint ragadozó, jelentős hasznot hajt a kártevők szabályozásával, veszélyt jelent a Magyarországon őshonos rovarokra, így elterjedése természetvédelmi szempontból kifejezetten károsnak tekinthető.

Drónos növényvédelmi bemutatót tartanak Kalocsa mellett

Az exkluzív növényvédelmi megfigyelés modern monitoring drónnal történik majd, ami után a felvételeket kiértékelik egy rövid előadás során.

2018. március 26. 06:24

Nem kímélik a károsítók a szőlőt, zöldséget, gyümölcsöt sem

A kihajtott burgonyán megjelentek az első burgonyabogár imágók. Szinte minden növényen jelentkeznek a levéltetvek első kolóniái.

2018. május 11. 04:53

Az uborka peronoszpóra gyógyítása

Noha a bizonytalan piac, és a nagy kézimunkaerő-igény miatt a konzervuborka termőfelület drasztikusan visszaesett, vannak bátor vállalkozók, akik évről évre megpróbálkoznak az uborka termesztésével.

2018. július 26. 17:51

Hatékony tavaszi rovarvédelem a repcében - különös tekintettel a piretroid-rezisztens repce-fénybogarakra

Az elmúlt évek zöldtrágya növényei és a repce vetésterületének növekedése magával hozták az állati kártevők felszaporodását.

2018. február 26. 16:40