Talajélet
Fizetett tartalom
Talajélet
Fizetett tartalom

Egy hihető ígéret: a Huminisz-technológia 11,5% többletet eredményez szántóföldön 7 év átlagában

Egy hihető ígéret: a Huminisz-technológia 11,5% többletet eredményez szántóföldön 7 év átlagában

Huminisz Kft.

Nehéz a gazdálkodók dolga, ha az inputgyártók és -forgalmazók szédítő ígéretei között akar eligazodni. Mekkora termésnövekedés elérése a reális egy új szer vagy készítmény használatával? Nos, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 10 százalék körüli többlet már igen jónak számít.

Aki ennél sokkal nagyobb számokat ígér, azt kezeljük fenntartásokkal.  Ennél az értéknél természetesen a Humunisz kft. partnerei is gyakran mértek – üzemi szinten – lényegesen magasabb, 30% feletti terméstöbbletet akár a kezelt kontrollhoz képest is. Az emberi szem számára egyébként a 20% feletti hozamtöbblet észlelhető. Számos inputforgalmazó különböző magas nitrogén- és magnéziumtartalmú készítményekkel eléri ugyan a zöldítő effektust, de ez a növény vegetatív stádiumában bekövetkező hatás nem feltétlenül jelent a későbbiekben mázsákban mérhető többletet a mérlegen!  Ennek ismeretében különösen figyelemre méltó, hogy a Huminisz Kft. technológiájának használata sok évre visszamenőleg átlagosan 11,5 százalékos terméstöbbletet eredményezett. Lássuk a részleteket!

Őszi búza, Győrvár (2017. április) – Huminisz technológia: Őszi kezelés (2016): 5 l/ha Kondisol N + 1 l/ha Solvitis Zn; Tavaszi kezelés (2017. április): 5 l/ha Kondisol + 2 l/ha Solvitis NPK 12-7-4

A Huminisz Kft. évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a huminsavas növénykondicionálás területén. A piac egyik meghatározó szereplőjeként fontos feladatának tekinti, hogy a termelőket szakmailag hiteles információval lássa el a Huminisz-technológia hatásáról és hatékonyságáról.

Termelőknél (nagyüzemi és kisüzemi), valamint kutatóintézetekben (kisparcellás) végzett kísérletekben az ország mintegy 50 helyszínén történik értékelés. Az üzemi tesztek terméseredményei áttekinthetők honlapunkon: http://www.huminisz.hu/eredmenyek.htm

Őszi búza tábla, Szabadbattyán (2017. április) – BALRA: kezelt kontroll (magas nitrogéntartalmú folyékony fejtrágyával) – JOBBRA: Huminisz technológia: 1. kezelés ősszel: 5l/ha Kondisol N + 1l/ha Solvitis Zn + 1l/ha Solvitis Cu

Ezekből kiderül, hogy az elmúlt 7 évben végzett üzemi tesztek és kísérlet eredményei szántóföldi tavaszi kultúrák (őszi búza, őszi káposztarepce, kukorica, napraforgó, valamint a  szója) esetében eléri a 11,5 % terméstöbbletet, ami kifejezetten magas értéknek számít.  A megtérülés pedig átlagosan 4-5-szörös.

Nézzük a kísérleteket

Az elmúlt két évben a terméshozam és a termésminőség vizsgálata mellett ún. fenometriai méréseket is végeztünk független, külsős szakember bevonásával. Az értékeléseket a vegetáció során 1-3 alkalommal végeztetjük el, és több mint 20 olyan növényi tulajdonságot vizsgálunk, amelyekre közvetlenül hatnak készítményeink. Vegetációs indexet (ún. SPAD értéket) is mérünk műszeresen.

A klorofill koncentráció és a tápanyag ellátottság helyszíni, gyors és objektív mérésére napjainkban az egyik legelfogadottabb műszer a SPAD mérő. A SPAD érték és a levelek nitrogén, valamint klorofill tartalma és a várható termésmennyiség között szoros összefüggés van. A Huminisz technológiával kezelt cukorrépa SPAD-értéke már 1-2 nappal a kezelést követően (más kultúrákhoz hasonlóan) átlagosan 4-5 értékkel magasabb, mint a hagyományos lombtrágyákkal kezelt vagy a kezeletlen növényeknél. Ennek oka, hogy a huminsavas kezelés hatására a növényben a légzés és a fehérjeszintézis mellett felgyorsulnak az asszimilációs folyamatok.

Őszi búza, Szabadbattyán (2017. április) – Huminisz technológia: Őszi kezelés (2016. november): 5 l/ha Kondisol N + 1 l/ha Solvitis Zn + 1 l/ha Solvitis Cu; Tavaszi kezelés (2017. március): 5 l/ha Kondisol + 2 l/ha Solvitis NPK 12-7-4

Az üzemi teszteknek az általunk alkalmazott módszerrel elvégzett értékelése pontosabb képet ad a termékeink hatásáról, mint a betakarítás. Ennek oka, hogy a mérések tárgya a növény és nem a terület. A szakszerűen elvégzett felvételezés és értékelés a termékek növényre való hatását állapítja meg, nem pedig a terület teljesítményét, amit rengeteg tényező befolyásol és módosít.

A kezelések gazdasági értékelésére, a megtérülésre számolunk egy megtérülési mutatót, ami a Huminisz-technológia költségét állítja arányba az alkalmazásával elért többlet hozammal, azaz megmutatja, hogy a technológia által eredményezett többletbevétel hányszorosa a többlet ráfordításnak. A számítás módja a következő: a Huminisz-technológiával elért hozamtöbbletet (t/ha) szorozzuk a termelő által közölt értékesítési árral (Ft/t), majd az eredményt elosztjuk a technológia költségével.

Légrádi Miklós előtt a Huminisz technológiával kezelt őszi búza, mögötte a kezelt kontroll, Lengyeltóti (2016. május)

Az esetek többségében az üzemi tesztekben nem kezeletlen, hanem kezelt üzemi kontroll (egy vagy több lombtrágya/biostimulátor versenytárs) szerepel az összehasonlításban, amelyet a gazdálkodó végez el a rendelkezésre álló táblái közül a lehető leghomogénebb területén táblafelezéses módszerrel. Természetesen a Huminisz-technológia, illetve a versenytárs termékek ha-költsége ritkán egyezik meg pontosan. Ezért a mutató értelmezésénél a nevezőben célszerű figyelembe venni ezeket az eltéréseket.

A megtérülési mutató szemléltetésére nézzünk egy példát kukoricában:

» Huminisz (Kondisol+Solvitis) 1 x kezelés költsége: 6.000 Ft/ha
» Huminisz hozam: 12 t/ha
» Versenytárs biostimulátor+lombtrágya 1 x kezelés költsége: 8.000 Ft/ha
» Versenytárs biostimulátor+lombtrágya hozam: 11 t/ha
» kukorica termény ár: 44.000 Ft/t
» Huminisz többlethozam: 1 t/ha
» Huminisz többletjövedelem: 44.000 Ft/ha
» Huminisz megtérülési mutató = 44.000 Ft/ha / 6.000 Ft/ha = 6,3

HUMINISZ TESZTEREDMÉNYEK TAVASZI VETÉSŰ KULTÚRÁKBAN

A szakirodalmi hivatkozások, számos kísérlet és vizsgálat bizonyította, hogy a humin- és fulvosavak hatására növekszik illetve javul:

– a növények ásványi tápanyagfelvétele,
– a gyökerek hosszanti növekedése,
– a növények zöldtömege,
– a növények szárazanyag tartalma.

A 2016/17 termelési évben tavaszi vetésű növényeknél közel 20 üzemi/ kutatóhelyi kísérletben vizsgáltuk a technológiánk hatékonyságát és sikerességét. A tesztekben növény fajonként vegetációs időszakban, különböző fenológiai fázisokban átlagosan 5 vizsgált paraméterben több mint 3000 adatunk született. A kontroll terület az esetek többségében üzemi technológiával kezelt volt, és nem abszolút kezeletlen.

Győrvár (2016. november) -BALRA LENT: kezeletlen kontroll – JOBBRA FENT: Huminisz technológia

Az adatok elemzése során megállapítottuk, hogy jelentős pozitív hatás abban az esetben várható, amikor a huminsavval kezelt növényt megnövekedett tápelem igényét a környezete ki tudja szolgálni. Azaz a tápanyagok elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre a talajban (relatív tápanyaghiányok megoldásában is segít a huminsav), vagy a növény lombtrágyák alkalmazásával jut hozzá.

Ennek megfelelően a vegetáció során a következő paramétereket mértük:

– gyökértömeg
– zöldtömeg (levél, hajtáscsúcs)
– terméstömeg
– terméstulajdonságok

A humin- és fulvosavak összetett növényélettani folyamatokon keresztül a növény vegetatív és generatív fejlődését egyaránt pozitívan befolyásolják.

A legjobb hatékonyságot tehát akkor várhatjuk el a Kondisol termékcsaládtól, ha a növényeink számára a tömegnövekedéshez szükséges tápanyagokat is biztosítjuk. A növénykondicionálás és a növénytáplálás együttes alkalmazása ehhez nyújt segítséget!

Az elmúlt években a különböző tavaszi vetésű kultúrákban a Huminisz technológia hozama jellemzően 4-13%-kal volt magasabb, mint a kontroll területé. Természetesen voltak kiugró eredmények is 20-40%-ot meghaladó hozammal, amelyek elsősorban a szélsőséges időjárási viszonyokkal magyarázhatók.

Huminisz technológia: 1. kezelés ősszel 6-8 leveles állapotban: 5l/ha Kondisol + 1l/ha Solvitis Bór Extra + regulátor – Ménfőcsanak (2016. november)

A fenti adatok a Huminisz technológiával tavaszi vetésű kultúrákban beállított üzemi tesztek eredményeit mutatják be és reméljük, hogy hasznos információval szolgálnak gyakorlati szempontból is a termelők számára. Bízunk abban, hogy a jövőben Önt is azon szakmai partnereink között üdvözölhetjük, akik használni szeretnék a Huminisz Kutatásfejlesztő Kft., huminsavakra épülő technológiáját!

Tovább a részletekre: www.huminisz.hu

Győrvár (2017. április) – BALRA: kezeletlen kontroll – JOBBRA: Huminisz technológia: Egy őszi és két tavaszi kezelést követően az állomány egyöntetűbben és tovább virágzik.

Kattintson a linkre:

•   TAVASZI KULTÚRÁKBAN 2016/2017
•   ŐSZI KÁPOSZTAREPCE / ŐSZI BÚZA 2016/2017

 

A szalma szerepe a talajerő-gazdálkodásban

A növényi maradványok értékes tápanyagokat tartalmaznak, lebomlásuk után gazdagítják a termőtalajt és hasznosak a következő növénykultúrának. Ha nem tudjuk felhasználni a szalmát az állattenyésztésben, akkor inkább javasoljuk a gabonaszalma szakszerű kezelését, mint annak lehordását.

A talaj nem egy korlátlanul rendelkezésre álló erőforrás – tenni kell a védelméért

A jó minőségű talaj nem csupán az élelmiszer-termelés szempontjából kulcsfontosságú. Fontos szerepe van az éghajlat szabályozásában, a vidéki lakosság megélhetésében és a biodiverzitás fenntartásában is.

Intenzív növénytermesztés intenzív talajerő-gazdálkodással

A kukorica és napraforgó szármaradványok esetében az eredmények azt mutatják, hogy BactoFil Cell alkalmazásával 10 hónap alatt a tarlómaradványok tömege 80-90%-kal csökken, azaz bomlik el és válik felvehetővé a következő növény számára.

Mikroorganizmusok a mezőgazdaság szolgálatában, a szárbontás jelentősége

Amikor talajkondicionálásról beszélünk, a talajállapotba avatkozunk be azzal a céllal, hogy javítsuk a talaj fizikai-biológiai állapotát és tápanyag-szolgáltató képességét. Ennek a külső beavatkozásnak számos formája ismert, legősibb módszere a szerves trágya kijuttatása.

Március második félében a Solvitis jó megoldás lehet a foszforhiányos repcében

A készítmény magas foszfortartalma polifoszfát formában van jelen, ami gyors, ugyanakkor elnyújtott felvételt tesz lehetővé.

2018. március 2. 18:10

Növénykondicionálók, műtrágyafajták, növényi hormonok - Tápanyag-gazdálkodási szakmai nap (II. rész)

A különböző huminanyagok és azok növényélettani folyamatokban betöltött szerepe, a szilárd és folyékony műtrágyák hatóanyag-tartalma és a növényi hormonok.

2018. március 15. 12:43

A hatékony tápanyag-gazdálkodás a sikeres növénytermesztés alapja

Részletes tudósításunk az „I. Pest megyei szakmai nap a tápanyag-gazdálkodásról” című szemináriumról.

2017. február 26. 08:36