Növénytermesztés
Növénytermesztés

A raktározott termények kártevői elleni védekezésről

A raktározott termények kártevői elleni védekezésről

Agrofórum Online

Jelen időszakban, de még a betakarítás előtt érdemes elgondolkodni az idei termés betárolásán, a minél kisebb raktározási és terményfertőtlenítési költségek elérésén.

Jelen időszakban, de még a betakarítás előtt érdemes elgondolkodni az idei termés betárolásán, a minél kisebb raktározási és terményfertőtlenítési költségek elérésén. Van mit spórolni ebben a tekintetben, hiszen a hazai terményfertőtlenítési tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran csak az utolsó pillanatban, a lehető legdrágább megoldással teszik sokan eladhatóvá a korábban megtermelt árut. A raktári kártevők elleni védekezés nem valami ördöngős praktikák halmaza, kellő odafigyeléssel és némi körültekintő gondoskodással súlyos összegek takaríthatók meg a termesztők számára.

Raktártakarítás, felesleges anyagok, gépek eltávolítása az első lépés

A betakarítási időszak elején először is célszerű teljesen tisztára kitakarítani a raktárainkat. Ez sok helyen nehézségekbe ütközhet, mivel még van az előző évről betárolt, vagy bármilyen okból, de a raktárban levő termény. Az ilyen maradékot célszerű egy raktárba összpontosítani és áttárolás után fertőtleníteni. Ez történhet akár gázosítással, akár permetezéssel, de lényeges: a korábbról ott maradt termény minél jobban el legyen szigetelve az idei terménytől és le legyen fertőtlenítve. Sokszor az ilyen bent maradt tételek a fertőződés megindítói.

A korábbi évek hasznos terményeinek, árualapjának egy helyre gyűjtése, fertőtlenítése sokak számára magától értetődő dolog. Viszont az, hogy a raktár az ténylegesen raktár, és nem mindenféle gyanús eredetű dolgok stb. tárhelye, már nem! A betárolás előtt célszerű minden nem oda való dolgot eltávolítani a raktárakból. Sok ilyen dolog lehet, amely egyébként természetesnek tűnően a raktárban kap helyet, bár ott semmi keresnivalója.

Mindenekelőtt száműzni kell a különböző alkalmi üzletek stb. kapcsán ott elheverő 1-2-x zsáknyi valamilyen terményt, amit majd valamikor valaki elvisz, ilyen-olyan célra. Nagyon sok esetben ezek a régi, zsákos termények a fertőzések kiindulópontjai. Gyakran a zsáknyi, ki tudja, milyen előéletű gabona már szinte mászik a benne nyüzsgő kártevőktől. Ilyen esetekben ne a fertőtlenítést válasszuk, hanem a radikális eltávolítást. A fertőtlenítés majd csak ez után következhet.

Egyúttal el kell távolítani a raktárból minden olyan eszközt, gépet stb., ami nem a terménytárolás tartozéka. Minden gépi eszköz egyúttal jó búvóhely a kártevőknek, és a benne elheverő termény miatt a károsítók meg is maradhatnak, akár szaporodhatnak is.

A raktárak, főleg nyáron, hűvös, árnyékos jellegüknél fogva ideális búvóhelyei is a károsítóknak. Viszont elég egyetlen, a boltban vett, moly által fertőzött zacskónyi liszt, és pár hónap múlva súlyos százezreket költhetünk el a kiszabadult pár molylepke utódainak kiirtására.

Ha a raktárban ott rendszeresen munkát végző, vagy beépített gépezet található, akkor a fertőtlenítés során a fertőtlenítésnek mindenképpen arra is ki kell terjednie! Nincs értelme sem permetezéssel, sem gázosítással úgy végezni raktár fertőtlenítést, hogy közben a raktárban állandóan használatos gépek, terménymozgató szerkezetek fertőtlenítés nélkül maradnak. Ez biztos visszafertőződési forrás!

Beázások megszűntetése, szigetelés

A felesleges anyagok, gépek stb. eltávolítása után célszerű átnézni a raktárat és környezetét, hogy hol történhet beázás, vagy vízzel történő érintkezés. Víz juthat a betárolandó terménybe beázás, vagy kondenzációs csepegés útján is. A raktárban dolgozók általában ismerik ezeket a helyeket, de a probléma lokalizálása mellett igencsak ildomos tenni valamit azok megelőzése érdekében is. Sokszor alulról, vagy a falak tövén oldalról ázik a raktár, amelyet a külső talajszint megemelkedése okoz (1. kép). Ilyenkor elég egy árok ásása körben, hogy a vizes talaj ne nedvesíthesse a raktár falát.

raktarozas_1.jpg
1. kép: Alulról ázó raktár – nedves falazat

Beázásoknál sokszor elég egy kis tömítőanyag a tetőre. Kondenzációs csepegésnél viszont gyakran egy-egy hosszú szegecsfej, vagy csavarszár mentén indul meg a cseppek áradata lefelé (2. kép). Ilyenkor a kiálló rész eltávolítása már önmagában is gyakran megoldhatja a problémát.


2. kép: Kondenzációs eredetű ázás a nyílászárónál

Szintén fontos feladat a tároló falazatának ellenőrzése. Ahol a fal – bármely anyag legyen is – sérült, ott a kártevők a külső, nedves, fertőzött halmokból folyamatosan fertőzhetik a betárolt terményt (3. kép). Ilyen esetekben a betárolás előtt a raktár falazatát mindenképpen helyre kell állítani.


3. kép: Sérült oldalfal – kiváló lehetőség a fertőződésre

Sok esetben a raktárat belülről és alulról fóliával szigetelik. Ezzel nem is lenne gond, ha a fólia abszolút sérülésmentes lenne, ha viszont nem az, úgy fennáll a folyamatos vizesedés veszélye. Az a gyakorlat, hogy a falszintnél alacsonyabb padozatú raktárat fóliával szigeteljük el a talajtól, esetleg még nedvszívó anyaggal is segítjük a száradást, nagyon káros. Nedvességet a raktárban semmiképp, semmiféle megoldással se tartsunk vissza. Főképp ne fólia mögé/alá rakott szalmabálával. Ezzel az utóbbi rossz megoldással egy állandó, a fertőtlenítéseknek nagymértékben ellenálló kártevő-rezervoárt alakítunk ki. Itt is visszaköszön az az alapelv, hogy ami nem a raktárba való (pl. szalmabála), azt ne is tartsuk ott, semmiféle indokkal (4. kép).


4. kép: A károsítókat segítő, helytelen raktározás

A fertőtlenítés a takarítás után következhet

A raktár (és környezete!) rendbe rakása után a raktár belsejét minél alaposabban meg kell tisztítani. Ez fontos, részben a por, részben a korábbi, fertőzött maradványok végett. A por miatt a későbbi permetezések cseppjei összeállnak, gázosítás során meg a por rengeteg gázt köthet meg. A fertőzött maradványok esetleg elkerülvén a fertőtlenítést, gyors visszafertőződést tudnának előidézni.

A raktár kitakarítása nemcsak esztétikai szempont, hanem kemény üzleti megfontolások indokolják! A tisztítás során ügyelni kell, hogy az oszlopok, tartópillérek rácsozata, gerendák csatlakozásai környékéről is elkerüljön a (sokszor 10 éves) terménymaradék, amely mindenféle károsító melegágya lehet.

A raktárak kitakarítása után következik azok fertőtlenítése. Alapszabály: tiszta terményt csak tiszta, fertőtlenített raktárba tároljunk be! Ennek megfelelően a raktárat, függetlenül annak korábbi fertőzöttségétől vagy mentességétől, fertőtleníteni kell.

Raktárfertőtlenítés céljára mind permetezéssel, mind gázosítással kijuttatható készítmények hosszú sora áll rendelkezésre. Célszerűnek látjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy a szántóföldi növényvédelem során alkalmazott egyes rovarölő szerek ilyetén való felhasználása nemcsak tilos és veszélyes, hanem jó eséllyel hatástalan is. A szántóföldi gyakorlatban alkalmazott készítmények java része beszívódik a raktár beton vagy tégla falazatába. Később az arra járó károsító nem találkozhat vele, hiszen a hatóanyag a falban, a kártevő meg azon kívül van.

Nyilvánvalóan vannak sikeres ilyen technológiájú irtások, de ez a siker egyedül a jó takarításnak köszönhető ilyenkor, illetve annak, hogy a károsító populáció (köszönhetően a takarításnak) mozgásban volt és le lehetett a kártevők testét permetezni. Ez az alkalom ritka, és lehet, hogy egyszer sikeres, de legtöbbször visszaüthet.

Az engedélyokirattól eltérő inszekticid-felhasználás mind amellett, hogy jó esélyt ad a kártevők továbbéléséhez, tilos, a hatóság szankcióit vonja maga után. De ennél sokkalta többe kerül, amikor a terményt kiszállítás előtt ismét fertőtleníteni kell, mivel a spórolós technológiájú előzetes raktárfertőtlenítés nem volt képes ellátni azt a feladatot, amelyet meg kellett volna oldania.

A most betakarításra kerülő termények védelme során nagyon sok olyan, minimális költséggel végrehajtható elem van, amelyek segítségével a rendkívül drága terménygázosítás elhagyható, vagy legalábbis részben csökkenthető a kezelés száma és a kezelt termény volumene. Ésszerű élni ezzel a lehetőséggel!

Hertelendy Péter
Agrofil SzMI Kft., Püski

(Agrofórum Online)

Jó terméshozamokat értek el idén a gazdálkodók

2019. október 10. 08:11

A 3 tonna körüli napraforgóátlag világszinten is rekord, kukoricából ugyanakkor a tavaszi szárazság miatt a várakozásokhoz képest hektáronként 1-1,5 tonnával kevesebb termett.

Kedvező termés várható az őszi betakarítású növényeknél

2019. október 1. 12:03

Az őszi betakarítású növények között kiemelt jelentőségű a napraforgó, melynek aratása javában zajlik, az 570 ezer hektáros terület közel feléről már a raktárakba került a termés.

Jó termésben bíznak a zalai gazdák

2019. szeptember 19. 12:36

Zala megyében az őszi időszakban 6500 hektár napraforgó, 29 551 hektár kukorica, 5354 hektár szója és 140 hektár cukorrépa vár betakarításra.

Elérhető az őszi búza kísérlet eredménye

2019. szeptember 16. 13:59

Összesen 45 őszi búzafajtát teszteltek az ország tíz különböző pontján a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács posztregisztrációs kísérletében. Az eredményekről egy összefoglaló kiadvány készült a gazdálkodók számára.

Fontos döntések előtt áll a gabonaágazat

2019. június 7. 10:33

Az irányok meghatározásánál figyelembe kell venniük a klimatikus változásokat, a piaci igényeket, ugyanakkor számolniuk kell azzal is, hogy generációváltás zajlik az ágazatban.

Ukrajnában 60 millió tonna fölötti gabonatermést várnak

2018. július 4. 14:44

Idén, az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint, az előző évekhez képest korábban, már június 12-én megkezdődött az aratás Ukrajnában.

A megelőzés automatikus termésmentés is!

2018. április 27. 07:16

A kalászos növényvédelmet meghatározza a termesztési cél, az évjárat és a helyi sajátosságok.  A fajta fogékonysága pedig meghatározza a stratégiát.

Exportra is kerülhet a hazai gabonából

2019. július 7. 08:52

A szaktárca adatai szerint az idei év első négy hónapjában 478 millió euróra nőtt a gabonaexportból származó külkereskedelmi többlete az országnak.