Növénytermesztés
Növénytermesztés

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Agrofórum Online

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara precíziós mezőgazdasági szakmérnöki továbbképzési szakot indít az agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek részére. Rátonyi Tamás szakvezetővel, a Földhasznosítási Tanszék docensével a tantárgyakról, partnerekről és még sok más egyébről beszélgettünk.

Melyek voltak a legfőbb okok, amelyek miatt a szak létrehozása mellett döntöttek?

Több szempontot is figyelembe vettünk a döntésünk előtt. Az egyik az az érzékelhető érdeklődés volt, amit a hallgatók körében tapasztaltunk. Az ország keleti részében ezidáig nem létezett ilyen képzés, ezért diákjaink vagy volt hallgatóink, akik ezt a tudást szerették volna elsajátítani, csak a Dunántúlon tehették meg. Másrészről látnunk kell azt, hogy napjainkban a szántóföldi növénytermesztés folyamatos kihívások előtt áll. A klimatikus viszonyok szélsőségessé válása, a romló termőhelyi körülmények negatívan befolyásolják az elérhető termésmennyiséget és – közel sem másodsorban – a minőséget is. A folyamatosan változó agrárgazdasági környezet pedig bizonytalanná teszi az ágazat jövedelmezőséget.

A kutatók – és szerencsére mára már a gazdálkodók többsége is – úgy gondolják, hogy a továbblépés egyedüli lehetséges útja a precíziós növénytermesztés bevezetése és minél szélesebb körű alkalmazása. Emiatt, a kor igényeinek megfelelve szükségszerűvé vált egy olyan képzés létrehozása, ahol az agrár vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberek korszerű, piacképes tudáshoz jutnak, amelyet alkalmazni tudnak akár saját gazdaságukban, akár a későbbiekben szaktanácsadóként, fejlesztőmérnökként is.

Milyen modulokból áll a képzés?

A két szemeszterből, vagyis egy évből álló szakképzés ismeretkörei a következők: Agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció, helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk, geoinformációs és távérzékelési rendszerek, precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere, precíziós talajművelés és vetés, precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés, precíziós fajtaismeret és növényápolás, a precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtan, szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban.

Minden, amit a precíziós gazdálkodásról tudni érdemes

Bemutatná pár mondatban ezeket a témaköröket?

Az agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció a precíziós növénytermesztéshez szükséges információs és kommunikációs rendszerek, valamint a szolgáltatások elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza meg. A számítógép-hálózatok és kommunikációs technológiák, az adatbázis rendszerek, valamint a mikro-makro szintű agrárinformációs rendszerek ismerete szükséges a precíziós növénytermesztési rendszer kialakításához, hatékony működtetéséhez és a vállalkozás komplex információs rendszerébe történő integrálásához, vagyis a hatékony farm menedzsment kialakításához.

A helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk témakörben a hallgatók a precíziós mezőgazdaság fogalmával, részeivel, valamint történeti áttekintésével ismerkedhetnek meg. Ezen túl foglalkoznak a térbeli változékonyság okaival a mezőgazdaságban, a földméréstan és geodézia tárgyával, osztályozásával. Megismerkedhetnek a precíziós gazdálkodásban leggyakrabban alkalmazott térképi vetületi rendszerekkel, a GNSS rendszerekkel, hogy csak pár lényeges elemet ragadjak ki.

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere nevet viselő tantárgy keretein belül a hallgatók a navigációs rendszerekkel, a precíziós vetés, a precíziós talajművelés, a precíziós tápanyag-visszapótlás, a precíziós növényvédelem berendezéseivel és a betakarítási gépeivel ismerkedhetnek meg.

A precíziós talajművelés és vetés témakörben a hallgatók ismereteket kapnak a talajminőség javítása, kímélése és a termőhelyi, gépesítési és precíziós gazdálkodási feltételek összefüggéseinek kérdésköreiből. Elsajátíthatják a növénytermesztés biztonságát megalapozó talajfeltételek létrehozásának, valamint a káros klímahatás enyhítésének precíziós talajművelési-, és vetéstechnológiai módszereit. Mindemellett megismerik a talajok állapotát veszélyeztető degradációs folyamatokat, a talajállapot minősítésének módszereit, a hagyományos, és az alkalmazkodó környezetkímélő talajművelés jellemzőit, hatásait a talajra és környezetre, valamint a környezeti károk megelőzésére alkalmas talajművelési módszereket.

A precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés esetében a hallgatók részletesen megismerhetik a szántóföldi precíziós öntözési technológiákat, és a precíziós tápanyag-gazdálkodás tervezésének lépéseit. Azok, akik részt vesznek ezen a képzésen, képesek lesznek a növény-talaj-víz kapcsolatrendszerének emelt szintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai folyamatainak és vízháztartási viszonyainak térbeli értékelésére. Mindezekre támaszkodva a gyakorlati mezőgazdasági aszálykezelés eszközrendszerét is érteni, így alkalmazni is tudni fogják.

A precíziós fajtaismeret és növényápolás tantárgy során a legkorszerűbb ismereteket nyújtjuk a precíziós szántóföldi növénytermesztés kulcs elemeit jelentő fajtahasználatban, tápanyag-gazdálkodásban és növényvédelemben.

A szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban tantárgy segítségével a hallgatók elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyeket a precíziós gazdálkodás hatékony működtetéséhez szükségesek a szántóföldi növénytermesztést végző cégek esetén. Ennek az alapvető feltétele a hatékony, „komplex” szaktanácsadási rendszer működtetése.

A KITE Zrt. is aktívan részt vesz

Milyen tudományos, technikai háttérrel rendelkeznek mindehhez?

Az oktatást a precíziós növénytermesztéshez kapcsolódó, több éve folyó kutatási-fejlesztési tevékenység és fejlett infrastrukturális háttér alapozza meg. A kar rendelkezik távérzékelési felvételek elkészítését szolgáló precíziós növénykamerákkal, a kamerákat hordozó mezőgazdasági drónnal, talajtérképező szkennerrel, talaj- és növényvizsgáló precíziós szenzorrendszerekkel, a térinformatikai adatbázisok létrehozására és elemzésére alkalmas térinformatikai laborral, az adatbázisok feldolgozásához szükséges szoftverekkel is. Ezen túl a képzésben aktívan részt vesz a KITE Zrt. is. A precíziós gazdálkodásban nagy gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók és fejlesztőmérnökök ismertetik meg hallgatóinkkal a speciális témaköröket.

A KITE Zrt. bemutató helyszíneket biztosít a precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszerének és a precíziós szaktanácsadási tevékenységet megalapozó mérések és értékelések ismertetésére. Ezen túl a hallgatóink számára az együttműködés hozadéka az is, hogy ezekkel a szakemberekkel olyan szakmai kapcsolatot tudnak kiépíteni, amely miután visszatértek a gazdaságukba, tovább segítheti őket a munkájukban. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a KITE Zrt. is örömmel foglalkoztat jól képzett, precíziós növénytermesztési technológiákban jártas munkavállalókat.

Ezen túl, milyen előnyökkel jár jelenleg ezen végzettség birtokosának lenni a hazai munkaerőpiacon?

Vezető gépkereskedők kínálatában már döntő mértékben jelen vannak a precíziós művelésre alkalmas erő- és munkagépek. Az eladott gépek mennyisége alapján megállapítható, hogy napjainkban több, mint másfél millió hektáron történik a technológia egyes elemeinek, vagy teljes egészének az alkalmazása, és ez a szám napról napra növekszik. Mindennek értelemszerű következménye, hogy az agrárfoglalkoztatók kulcs kompetenciának tekintik a precíziós gazdálkodást megalapozó informatikai ismereteket.

Vertikális farmok lehetnek az emberiség megmentői

2019. július 17. 08:36

A növényeket termőtalaj nélküli, úgynevezett hidropóniás rendszerek segítségével termesztik, a napfényt pedig ledes világítótestek szimulálják, már-már tökéletesen.

Lencsetermesztés: új őszi fajtákkal, kiszámítható piaci viszonyok nélkül

2019. július 16. 08:08

A hazai növénytermesztési szerkezetben – elsősorban nagyfokú ökológiai érzékenységük miatt – a magfehérje pillangósok termesztése háttérbe szorult, az értékesítés biztonsága is alacsony.

A repce és az árpa gyengébb, a búza megfelelő minőségű

2019. július 15. 08:47

Az étkezési búzák fehérje- és sikértartalma megfelelő, sütőipari értékcsoport szerint jellemzően a B1 és B2-es besorolásúak, teljesítve ezzel a hazai malomipar követelményeit. Az első tételek alapján nincs ok aggodalomra, de ünneplésre sem. Minőség szempontjából jó-közepes évre számíthat a szántóföldi ágazat.

Tudnivalók a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotról 1.

2019. július 14. 14:25

Egyes támogatások teljes körű kifizethetőségének feltétele a már jól ismert kölcsönös megfeleltetés követelményrendszerének teljesítése. Ennek részét képezi a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ) előírásrendszere, illetve a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK).

Automatizált gépek? A CASE IH már a jövővel kísérletezik

2018. július 10. 05:27

A CASE IH elindította az Autonómia és Automatizálási Programját, amelynek részeként kutatásokat és kísérleteket kezdtek valós körülmények között.

Fókuszban a megoldások és megtérülés - közeledik a PREGA 2018 Konferencia

2018. január 30. 20:16

Ismerje meg Ön is a legnagyobb hazai precíziós szakmai fórum programtervét!

Racionálisabb kijuttatás, magasabb hozamok - Precíziós gazdálkodás a Búzakalász Kft.-nél

2019. március 6. 18:46

A Fejér megyei Búzakalász Kft. Füle település térségében működik 1400 hektár bérelt területen, ami mellett 700 hektáron teljes integráció is zajlik. Az őszi búza, az őszi árpa, a napraforgó, a repce és a kukorica mellett termesztenek cukorrépát, és zöldborsó vetőmag előállítással is foglalkoznak. Emellett a cég egy sertésteleppel is rendelkezik, ahol korábban tenyésztés, ma azonban csak hizlalás történik.

Gépészet Videó

Precíziós kukoricavetés a szikes és homokos talajok ölelésében

2019. május 7. 08:56

A helyspecifikus gazdálkodás egyik elengedhetetlen eleme a megfelelő gépesítés, ami a kunpeszéri családi gazdaságban már korábban is összeállt.

Növénytermesztés Képgaléria Videó