Növénytermesztés
Növénytermesztés

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Agrofórum Online

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara precíziós mezőgazdasági szakmérnöki továbbképzési szakot indít az agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek részére. Rátonyi Tamás szakvezetővel, a Földhasznosítási Tanszék docensével a tantárgyakról, partnerekről és még sok más egyébről beszélgettünk.

Melyek voltak a legfőbb okok, amelyek miatt a szak létrehozása mellett döntöttek?

Több szempontot is figyelembe vettünk a döntésünk előtt. Az egyik az az érzékelhető érdeklődés volt, amit a hallgatók körében tapasztaltunk. Az ország keleti részében ezidáig nem létezett ilyen képzés, ezért diákjaink vagy volt hallgatóink, akik ezt a tudást szerették volna elsajátítani, csak a Dunántúlon tehették meg. Másrészről látnunk kell azt, hogy napjainkban a szántóföldi növénytermesztés folyamatos kihívások előtt áll. A klimatikus viszonyok szélsőségessé válása, a romló termőhelyi körülmények negatívan befolyásolják az elérhető termésmennyiséget és – közel sem másodsorban – a minőséget is. A folyamatosan változó agrárgazdasági környezet pedig bizonytalanná teszi az ágazat jövedelmezőséget.

A kutatók – és szerencsére mára már a gazdálkodók többsége is – úgy gondolják, hogy a továbblépés egyedüli lehetséges útja a precíziós növénytermesztés bevezetése és minél szélesebb körű alkalmazása. Emiatt, a kor igényeinek megfelelve szükségszerűvé vált egy olyan képzés létrehozása, ahol az agrár vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberek korszerű, piacképes tudáshoz jutnak, amelyet alkalmazni tudnak akár saját gazdaságukban, akár a későbbiekben szaktanácsadóként, fejlesztőmérnökként is.

Milyen modulokból áll a képzés?

A két szemeszterből, vagyis egy évből álló szakképzés ismeretkörei a következők: Agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció, helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk, geoinformációs és távérzékelési rendszerek, precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere, precíziós talajművelés és vetés, precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés, precíziós fajtaismeret és növényápolás, a precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtan, szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban.

Minden, amit a precíziós gazdálkodásról tudni érdemes

Bemutatná pár mondatban ezeket a témaköröket?

Az agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció a precíziós növénytermesztéshez szükséges információs és kommunikációs rendszerek, valamint a szolgáltatások elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza meg. A számítógép-hálózatok és kommunikációs technológiák, az adatbázis rendszerek, valamint a mikro-makro szintű agrárinformációs rendszerek ismerete szükséges a precíziós növénytermesztési rendszer kialakításához, hatékony működtetéséhez és a vállalkozás komplex információs rendszerébe történő integrálásához, vagyis a hatékony farm menedzsment kialakításához.

A helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk témakörben a hallgatók a precíziós mezőgazdaság fogalmával, részeivel, valamint történeti áttekintésével ismerkedhetnek meg. Ezen túl foglalkoznak a térbeli változékonyság okaival a mezőgazdaságban, a földméréstan és geodézia tárgyával, osztályozásával. Megismerkedhetnek a precíziós gazdálkodásban leggyakrabban alkalmazott térképi vetületi rendszerekkel, a GNSS rendszerekkel, hogy csak pár lényeges elemet ragadjak ki.

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere nevet viselő tantárgy keretein belül a hallgatók a navigációs rendszerekkel, a precíziós vetés, a precíziós talajművelés, a precíziós tápanyag-visszapótlás, a precíziós növényvédelem berendezéseivel és a betakarítási gépeivel ismerkedhetnek meg.

A precíziós talajművelés és vetés témakörben a hallgatók ismereteket kapnak a talajminőség javítása, kímélése és a termőhelyi, gépesítési és precíziós gazdálkodási feltételek összefüggéseinek kérdésköreiből. Elsajátíthatják a növénytermesztés biztonságát megalapozó talajfeltételek létrehozásának, valamint a káros klímahatás enyhítésének precíziós talajművelési-, és vetéstechnológiai módszereit. Mindemellett megismerik a talajok állapotát veszélyeztető degradációs folyamatokat, a talajállapot minősítésének módszereit, a hagyományos, és az alkalmazkodó környezetkímélő talajművelés jellemzőit, hatásait a talajra és környezetre, valamint a környezeti károk megelőzésére alkalmas talajművelési módszereket.

A precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés esetében a hallgatók részletesen megismerhetik a szántóföldi precíziós öntözési technológiákat, és a precíziós tápanyag-gazdálkodás tervezésének lépéseit. Azok, akik részt vesznek ezen a képzésen, képesek lesznek a növény-talaj-víz kapcsolatrendszerének emelt szintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai folyamatainak és vízháztartási viszonyainak térbeli értékelésére. Mindezekre támaszkodva a gyakorlati mezőgazdasági aszálykezelés eszközrendszerét is érteni, így alkalmazni is tudni fogják.

A precíziós fajtaismeret és növényápolás tantárgy során a legkorszerűbb ismereteket nyújtjuk a precíziós szántóföldi növénytermesztés kulcs elemeit jelentő fajtahasználatban, tápanyag-gazdálkodásban és növényvédelemben.

A szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban tantárgy segítségével a hallgatók elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyeket a precíziós gazdálkodás hatékony működtetéséhez szükségesek a szántóföldi növénytermesztést végző cégek esetén. Ennek az alapvető feltétele a hatékony, „komplex” szaktanácsadási rendszer működtetése.

A KITE Zrt. is aktívan részt vesz

Milyen tudományos, technikai háttérrel rendelkeznek mindehhez?

Az oktatást a precíziós növénytermesztéshez kapcsolódó, több éve folyó kutatási-fejlesztési tevékenység és fejlett infrastrukturális háttér alapozza meg. A kar rendelkezik távérzékelési felvételek elkészítését szolgáló precíziós növénykamerákkal, a kamerákat hordozó mezőgazdasági drónnal, talajtérképező szkennerrel, talaj- és növényvizsgáló precíziós szenzorrendszerekkel, a térinformatikai adatbázisok létrehozására és elemzésére alkalmas térinformatikai laborral, az adatbázisok feldolgozásához szükséges szoftverekkel is. Ezen túl a képzésben aktívan részt vesz a KITE Zrt. is. A precíziós gazdálkodásban nagy gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók és fejlesztőmérnökök ismertetik meg hallgatóinkkal a speciális témaköröket.

A KITE Zrt. bemutató helyszíneket biztosít a precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszerének és a precíziós szaktanácsadási tevékenységet megalapozó mérések és értékelések ismertetésére. Ezen túl a hallgatóink számára az együttműködés hozadéka az is, hogy ezekkel a szakemberekkel olyan szakmai kapcsolatot tudnak kiépíteni, amely miután visszatértek a gazdaságukba, tovább segítheti őket a munkájukban. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a KITE Zrt. is örömmel foglalkoztat jól képzett, precíziós növénytermesztési technológiákban jártas munkavállalókat.

Ezen túl, milyen előnyökkel jár jelenleg ezen végzettség birtokosának lenni a hazai munkaerőpiacon?

Vezető gépkereskedők kínálatában már döntő mértékben jelen vannak a precíziós művelésre alkalmas erő- és munkagépek. Az eladott gépek mennyisége alapján megállapítható, hogy napjainkban több, mint másfél millió hektáron történik a technológia egyes elemeinek, vagy teljes egészének az alkalmazása, és ez a szám napról napra növekszik. Mindennek értelemszerű következménye, hogy az agrárfoglalkoztatók kulcs kompetenciának tekintik a precíziós gazdálkodást megalapozó informatikai ismereteket.

Egyre nagyobb kockázatot jelent a szárazság! - Szárazságtűrő növények és aszálytérkép jelenthetik a megoldást

2019. április 23. 06:48

Az utóbbi években az éghajlatváltozásnak is köszönhetően az időjárásunkban a szélsőségek dominálnak: a klímaváltozás miatt vannak kifejezetten csapadékos időszakok, azonban emellett a rendkívül száraz évek előfordulásának valószínűsége is nőtt.

Jövőfarm: egy élő interaktív laboratórium

2019. április 21. 09:38

A tervek szerint öt éven belül elkészül az emeletes farm, amelynek nem csupán teraszai lesznek művelhetők, hanem odabent, és főleg a terasz nélküli alsó szinten hatalmas, igazi „emeletes”, vagyis vertikális farm létesül.

Romlottak az uniós búza és az árpa hozamkilátásai

2019. április 15. 09:47

Öröm az ürömben, hogy még a mérsékelt előrejelzés is 14 százalékkal magasabb érték a tavalyi terméseredménynél.

Kedd hajnalban akár fagyhat is!

2019. április 15. 09:13

Derült, száraz időre számíthatunk. Fokozatosan csillapodik a légmozgás, reggel már inkább csak a keleti megyékben lehet élénk az északkeleti szél.

A tavaszi fejtrágya differenciált kijuttatása

2018. március 5. 06:46

A február végi, március első napjait jellemző időjárás igencsak keresztbe tett az első fejtrágya mihamarabbi kijuttatásának.

Senki ne vegyen permetező drónt!

2019. március 12. 13:47

A rendezetlen jogszabályi környezet miatt permetezési célra jelenleg tilos drónokat használni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – a társszervezetekkel egyetértésben – sürgeti a szükséges szabályozás megteremtését.

Hasznosabb-e a precízen kijuttatott tápanyag?

2018. december 2. 20:57

Beszélgetés Lajos Mihály szaktanácsadóval, az Agrofil-SZMI Kft. ügyvezetőjével.

Stratégiai cél a generációváltás - Megállapodást kötött a NAIK és a Szent István Egyetem

2018. november 27. 13:09

A megállapodás kitér az agrárium minden területére, ennek értelmében a két intézmény a jövőben kiemelt figyelmet szentel többek között a precíziós gazdálkodási, állattenyésztési, halgazdálkodási, műszaki, kertészeti és szőlészeti, élelmiszertudományi és vízgazdálkodási területeken történő hazai tudományos munka erősítésének