Növénytermesztés
Növénytermesztés

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Rátonyi Tamás: precíziós növénytermesztés nélkül nincs továbblépés!

Agrofórum Online

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara precíziós mezőgazdasági szakmérnöki továbbképzési szakot indít az agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (BSc) szerzett mérnöki oklevéllel rendelkező szakemberek részére. Rátonyi Tamás szakvezetővel, a Földhasznosítási Tanszék docensével a tantárgyakról, partnerekről és még sok más egyébről beszélgettünk.

Melyek voltak a legfőbb okok, amelyek miatt a szak létrehozása mellett döntöttek?

Több szempontot is figyelembe vettünk a döntésünk előtt. Az egyik az az érzékelhető érdeklődés volt, amit a hallgatók körében tapasztaltunk. Az ország keleti részében ezidáig nem létezett ilyen képzés, ezért diákjaink vagy volt hallgatóink, akik ezt a tudást szerették volna elsajátítani, csak a Dunántúlon tehették meg. Másrészről látnunk kell azt, hogy napjainkban a szántóföldi növénytermesztés folyamatos kihívások előtt áll. A klimatikus viszonyok szélsőségessé válása, a romló termőhelyi körülmények negatívan befolyásolják az elérhető termésmennyiséget és – közel sem másodsorban – a minőséget is. A folyamatosan változó agrárgazdasági környezet pedig bizonytalanná teszi az ágazat jövedelmezőséget.

A kutatók – és szerencsére mára már a gazdálkodók többsége is – úgy gondolják, hogy a továbblépés egyedüli lehetséges útja a precíziós növénytermesztés bevezetése és minél szélesebb körű alkalmazása. Emiatt, a kor igényeinek megfelelve szükségszerűvé vált egy olyan képzés létrehozása, ahol az agrár vagy műszaki végzettséggel rendelkező szakemberek korszerű, piacképes tudáshoz jutnak, amelyet alkalmazni tudnak akár saját gazdaságukban, akár a későbbiekben szaktanácsadóként, fejlesztőmérnökként is.

Milyen modulokból áll a képzés?

A két szemeszterből, vagyis egy évből álló szakképzés ismeretkörei a következők: Agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció, helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk, geoinformációs és távérzékelési rendszerek, precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere, precíziós talajművelés és vetés, precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés, precíziós fajtaismeret és növényápolás, a precíziós gazdálkodás szervezése és gazdaságtan, szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban.

Minden, amit a precíziós gazdálkodásról tudni érdemes

Bemutatná pár mondatban ezeket a témaköröket?

Az agrárinformációs rendszerek és e-kommunikáció a precíziós növénytermesztéshez szükséges információs és kommunikációs rendszerek, valamint a szolgáltatások elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását célozza meg. A számítógép-hálózatok és kommunikációs technológiák, az adatbázis rendszerek, valamint a mikro-makro szintű agrárinformációs rendszerek ismerete szükséges a precíziós növénytermesztési rendszer kialakításához, hatékony működtetéséhez és a vállalkozás komplex információs rendszerébe történő integrálásához, vagyis a hatékony farm menedzsment kialakításához.

A helymeghatározó és adatgyűjtő eszközök és alkalmazásuk témakörben a hallgatók a precíziós mezőgazdaság fogalmával, részeivel, valamint történeti áttekintésével ismerkedhetnek meg. Ezen túl foglalkoznak a térbeli változékonyság okaival a mezőgazdaságban, a földméréstan és geodézia tárgyával, osztályozásával. Megismerkedhetnek a precíziós gazdálkodásban leggyakrabban alkalmazott térképi vetületi rendszerekkel, a GNSS rendszerekkel, hogy csak pár lényeges elemet ragadjak ki.

A precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszere nevet viselő tantárgy keretein belül a hallgatók a navigációs rendszerekkel, a precíziós vetés, a precíziós talajművelés, a precíziós tápanyag-visszapótlás, a precíziós növényvédelem berendezéseivel és a betakarítási gépeivel ismerkedhetnek meg.

A precíziós talajművelés és vetés témakörben a hallgatók ismereteket kapnak a talajminőség javítása, kímélése és a termőhelyi, gépesítési és precíziós gazdálkodási feltételek összefüggéseinek kérdésköreiből. Elsajátíthatják a növénytermesztés biztonságát megalapozó talajfeltételek létrehozásának, valamint a káros klímahatás enyhítésének precíziós talajművelési-, és vetéstechnológiai módszereit. Mindemellett megismerik a talajok állapotát veszélyeztető degradációs folyamatokat, a talajállapot minősítésének módszereit, a hagyományos, és az alkalmazkodó környezetkímélő talajművelés jellemzőit, hatásait a talajra és környezetre, valamint a környezeti károk megelőzésére alkalmas talajművelési módszereket.

A precíziós tápanyag-gazdálkodás és öntözés esetében a hallgatók részletesen megismerhetik a szántóföldi precíziós öntözési technológiákat, és a precíziós tápanyag-gazdálkodás tervezésének lépéseit. Azok, akik részt vesznek ezen a képzésen, képesek lesznek a növény-talaj-víz kapcsolatrendszerének emelt szintű elemzésére, a növénytermesztési tér hidrológiai folyamatainak és vízháztartási viszonyainak térbeli értékelésére. Mindezekre támaszkodva a gyakorlati mezőgazdasági aszálykezelés eszközrendszerét is érteni, így alkalmazni is tudni fogják.

A precíziós fajtaismeret és növényápolás tantárgy során a legkorszerűbb ismereteket nyújtjuk a precíziós szántóföldi növénytermesztés kulcs elemeit jelentő fajtahasználatban, tápanyag-gazdálkodásban és növényvédelemben.

A szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban tantárgy segítségével a hallgatók elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyeket a precíziós gazdálkodás hatékony működtetéséhez szükségesek a szántóföldi növénytermesztést végző cégek esetén. Ennek az alapvető feltétele a hatékony, „komplex” szaktanácsadási rendszer működtetése.

A KITE Zrt. is aktívan részt vesz

Milyen tudományos, technikai háttérrel rendelkeznek mindehhez?

Az oktatást a precíziós növénytermesztéshez kapcsolódó, több éve folyó kutatási-fejlesztési tevékenység és fejlett infrastrukturális háttér alapozza meg. A kar rendelkezik távérzékelési felvételek elkészítését szolgáló precíziós növénykamerákkal, a kamerákat hordozó mezőgazdasági drónnal, talajtérképező szkennerrel, talaj- és növényvizsgáló precíziós szenzorrendszerekkel, a térinformatikai adatbázisok létrehozására és elemzésére alkalmas térinformatikai laborral, az adatbázisok feldolgozásához szükséges szoftverekkel is. Ezen túl a képzésben aktívan részt vesz a KITE Zrt. is. A precíziós gazdálkodásban nagy gyakorlattal rendelkező szaktanácsadók és fejlesztőmérnökök ismertetik meg hallgatóinkkal a speciális témaköröket.

A KITE Zrt. bemutató helyszíneket biztosít a precíziós növénytermesztés műszaki feltételrendszerének és a precíziós szaktanácsadási tevékenységet megalapozó mérések és értékelések ismertetésére. Ezen túl a hallgatóink számára az együttműködés hozadéka az is, hogy ezekkel a szakemberekkel olyan szakmai kapcsolatot tudnak kiépíteni, amely miután visszatértek a gazdaságukba, tovább segítheti őket a munkájukban. Arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a KITE Zrt. is örömmel foglalkoztat jól képzett, precíziós növénytermesztési technológiákban jártas munkavállalókat.

Ezen túl, milyen előnyökkel jár jelenleg ezen végzettség birtokosának lenni a hazai munkaerőpiacon?

Vezető gépkereskedők kínálatában már döntő mértékben jelen vannak a precíziós művelésre alkalmas erő- és munkagépek. Az eladott gépek mennyisége alapján megállapítható, hogy napjainkban több, mint másfél millió hektáron történik a technológia egyes elemeinek, vagy teljes egészének az alkalmazása, és ez a szám napról napra növekszik. Mindennek értelemszerű következménye, hogy az agrárfoglalkoztatók kulcs kompetenciának tekintik a precíziós gazdálkodást megalapozó informatikai ismereteket.

Rekord búzatermés a Brexit árnyékában

2019. október 20. 06:47

Becslések szerint az idei brit búzatermés 16,19 millió tonnára növekszik az előző szezon 13,56 millió tonnájával szemben.

Jó terméshozamokat értek el idén a gazdálkodók

2019. október 10. 08:11

A 3 tonna körüli napraforgóátlag világszinten is rekord, kukoricából ugyanakkor a tavaszi szárazság miatt a várakozásokhoz képest hektáronként 1-1,5 tonnával kevesebb termett.

Kedvező termés várható az őszi betakarítású növényeknél

2019. október 1. 12:03

Az őszi betakarítású növények között kiemelt jelentőségű a napraforgó, melynek aratása javában zajlik, az 570 ezer hektáros terület közel feléről már a raktárakba került a termés.

Jó termésben bíznak a zalai gazdák

2019. szeptember 19. 12:36

Zala megyében az őszi időszakban 6500 hektár napraforgó, 29 551 hektár kukorica, 5354 hektár szója és 140 hektár cukorrépa vár betakarításra.

Megtudtuk, mi alapján választanak robotpilóta rendszert az eredményes gazdálkodók!

2019. március 4. 08:48

A robotpilóta rendszer nem kis beruházás, melyet hosszas döntés előkészítés előz meg. Szembe kell állítani a rendszerrel elérhető hasznot, előnyöket a beruházás költségével és a mérlegnek mindig a jó irányba kell billennie!

A feltörekvő precíziós nemzedék - Gyakornokok és ösztöndíjasok a KITE precíziós konferenciáján

2019. március 22. 07:32

A KITE Zrt. 2019-ben is több ösztöndíjas hallgatónak és gyakornokának adta meg a lehetőséget, hogy részt vehessenek a hévízi precíziós konferencián.

Gépészet Videó

Továbbra is sokszínű és sikeres az AXIÁL

2018. január 26. 08:51

Egyre nagyobb jelentőséget kapnak a gépekbe integrálható digitális megoldások, mint például a különböző automatikus és feladatoptimalizáló rendszerek vagy a precíziós lehetőségek.

Precízebbek a cseh farmok

2019. április 29. 11:33

A cseh kutatók évtizedek óta együttműködnek a nagy mezőgazdasági gépgyártókkal és a gazdálkodókkal és számos olyan megoldást hoztak létre, mint a különféle érzékelők, talajszondák és munkaalgoritmusok, amelyek segítenek fenntartani vagy javítani a talajminőséget.