Gyomirtás
Gyomirtás

Ki tud többet a kukorica gyomirtásáról: a növényvédős vagy a gyomnövény?

Ki tud többet a kukorica gyomirtásáról: a növényvédős vagy a gyomnövény?

Agrofórum Online

A kicsit kaján kérdésre nem is olyan egyértelmű a válasz. A gyomnövények gyorsan reagálnak az emberi beavatkozás okozta hatásokra. Szántóföldjeink gyomflórája folyamatosan módosul, s ez a változás napjainkban egyre gyorsabb. Egyes gyomnövények előretörnek, kiszelektálódnak, vagy megváltozik a gyomirtó szer érzékenységük, mások visszaszorulnak. Mindezek következtében néhány év alatt jelentősen átalakulhatnak egy-egy tábla gyomviszonyai, amik az időjárás okozta gyakori szélsőségekkel társulva újabb és újabb kihívások elé állítják a szántóföldi növénytermesztésben érdekelt szakembereket, legfőképp a termelőket.

1. kép: Virágzó füstike…

A 2016. év specialitásai

Az idei évben a kukoricatáblákat járva a gyomirtási időszakban számos olyan helyzetet tapasztaltunk, ami eltért a korábban megszokottaktól. Ilyen volt például a kalászos gabonatáblákra jellemző gyomnövények tömeges jelenléte a néhány leveles kukoricákban. Virágzó füstike, szarkaláb, pipacs (1-3. kép), ebszékfű, pipitér fajok teljes táblaszinten, tömegesen előforduló parlagi ecsetpázsit, szönyegszerű borítást adó madárkeserűfű, hatalmas méretű, fejlett mezei acat telepek egyaránt láthatóak voltak az éppen soroló kukoricában (4-5. kép). Ez azért is jelentett gondot egyrészről, mert a gyomirtás idejére túl fejlett gyomnövény példányok voltak a területen, másrészt azért is, mert a kukorica gyomirtó szerekről általánosan nem mondható el, hogy jó hatékonysággal irtják egyéb kultúrák jellemző gyomnövényeit. Ilyen esetekben komoly fejtörést okoz a gyomirtás helyes időzítése, illetve a megfelelő gyomirtó szer kiválasztása is.


2. kép: … szarkaláb …

Égető probléma az egyszikűek látványos felszaporodása is, a muhar-félék, köles-félék előretörése. A különböző fajok eltérő csírázásbiológiai tulajdonságaik, elhúzódó csírázásuk miatt nehezítik meg a helyes kijuttatási időpont megválasztását.

A gyomflóra gyors változása

A növényi összetételnek a kukorica állományokban megfigyelhető gyors, és jelentős változásai, amelyek kikényszerítik a sematizmusok elkerülését, a gyomszabályozás gyakorlatának folyamatos újragondolását, az alábbi okokkal hozhatók összefüggésbe:
– forgatás nélküli, vagy sekély művelési technológiák terjedése, melyek következtében megjelennek kalászos, illetve őszi káposztarepce gyomok, korábban táblaszélek, árokpartok jellemző, forgatást nem tűrő gyomnövényei a kukoricában;
– a fagymentes időszak meghosszabbodása, az enyhe tél miatt robbanásszerű térnyerést mutatnak a melegkedvelő gyomnövény fajok, az évelők túlélőképletei zavartalanul megerősödnek;
– nő a gyomirtó szerek okozta szelekciós nyomás, ezért egyes táblákban kiszelektálódnak, nagymértékben felszaporodhatnak bizonyos fajok, mint például a varjúmák, selyemmályva, fekete csucsor, ugari szulákpohánka;
– az egyoldalú szerhasználat, a nem megfelelő alkalmazástechnika, a helytelenül megválasztott dózis elősegíti egyes gyomfajok vegyszer-érzékenységének megváltozását;
– a gyomnövények szaporító képleteinek művelő eszközökkel, mezőgazdasági gépekkel való széthurcolása újabb táblák fertőzésének forrása;
– talajaink minőségi romlása, elasavanyodása kedvez bizonyos gyomfajok felszaporodásának;
– külföldi, esetenként ellenőrizetlen vetőmagok használata.


3. kép: … és pipacs néhány leveles kukoricában

A jó hír az, hogy minden problémára van megoldás. Az előzőekben felsorolt nehezítő körülmények figyelembevételével és az adott tábla gyomviszonyainak pontos ismeretében kiválasztható, megvalósítható a hatékony gyomirtási technológia.

Röviden a technológiákról

Biztonságot nyújt, ha mindhárom kukorica gyomirtási időpontra – preemergens, korai posztemergens, illetve hagyományos posztemergens időpontra – támaszkodva tervezzük a területünk gyomirtását.

Az alapgyomirtás legnagyobb erénye, hogy korán kikapcsoljuk a gyomkonkurenciát, a kultúrnövényünk zavartalanul tud fejlődni a meglehetősen érzékeny korai kezdeti fázisában, ezáltal termést mentünk meg.


4. kép: Szőnyegszerű borítást adó, a talaművelési rendszer megváltozása következtében felszaporodott madárkeserűfű

A korai gyomirtások időpontja egyre inkább a korai posztemergens kezelések irányába mozdul el a kukoricában. Ezt elsősorban egyes meghatározó gyomnövények elterjedése indokolja. A mélyen csírázó, nagy magvú gyomok – csattanó maszlag, szerbtövis, selyemmályva, árvakelésű napraforgó – ellen preemergens kezeléssel nem tudunk minden esetben megfelelő hatást biztosítani, ezért meg kell várni azok tömeges kelését.

Egy jól megválasztott alapgyomirtó szer a tenyészidőszak teljes idejére gyommentesen tartja az állományt, még a betakarítás idején sem látunk gyomnövényt a kukoricában. Nagy előnyt jelent ez azért is, mert biztosak lehetünk benne, hogy nincs magprodukció, nem szaporítjuk táblánk gyommag készletét.

Vannak olyan esetek, amikor mindenképpen a hagyományos posztemergens kijuttatási időpontot kell terveznünk, pl. a rendelkezésre álló gépkapacitás, vagy területünk speciális gyomflórája miatt. Ebben az esetben a legfontosabb, hogy gyors hatású szert válasszunk, ami néhány nap alatt kiiktatja a gyomokat, és szelektív még fejlettebb kukoricában is.


5. kép: Fejlett mezei acat kolóniák az alig soroló kukorica állományban

Amennyiben évelő fenyércirok is előfordul a területünkön, hagyományos kukoricában szulfonilurea-tartalmú készítményre, kombinációra van szükségünk. Fontos választási szempont a széles termékkínálat esetében, hogy magas hatóanyagtartalmú készítmény legyen, ugyanis fenyércirok ellen a megengedett legmagasabb dózis ad kielégítő hatékonyságot, és további előnyt jelent, ha tartamhatással is rendelkezik a gyomirtó szerünk.

Extrém jelenségek 2016-ban

A gyomokra gyakorolt hatékonyságon túl a másik kiemelt fontosságú szakmai kérdés a gyomirtó szer megválasztásban annak szelektivitása, vagyis a termesztett kukorica növények érzékenysége az alkalmazott vegyszerre. Szélsőséges időjárási körülmények között a kultúrnövény toleranciája jelentősen lecsökkenhet. Nagy mennyiségű eső, vihar, késői fagy, extrém szárazság hatására olyan fitotoxikus problémák jöhetnek elő, amelyek átlagos években nem fordulnak elő. Az idei évben, hasonlóan a 2010-es nagy mennyiségű csapadékot adó évhez, itt-ott előfordult az országban klóracetanilid típusú hatóanyag által kiváltott növénycsavarodás (6. kép). Igen látványos lehet az ilyen típusú növénykárosodás, azonban ha normalizálódnak az időjárási körülmények, akkor a kukorica kinövi, és a tenyészidőszak további részében zavartalanul fejlődik.


6. kép: Klóracetanilid hatóanyag-tartalmú készítmény által okozott, nagy mennyiségű bemosó csapadék következtében kialakult fitotoxikus tünet kukoricán

A másik, viszonylag gyakran előforduló jelenség a támasztógyökerek rendellenes fejlődése volt az idei évben. Elsősorban hormon típusú, de esetenként más hatásmechanizmusú hatóanyagokkal kezelt kukoricatáblákon is megfigyelhetők voltak ilyen jellegű indukált tünetek (7. kép).

A rendellenes támasztógyökérrel rendelkező kukorica a megdőlésre hajlamosabb lesz, az erős szél, a vihar jelentős kárt tud okozni az ilyen károsodott állományban.

A 2016. évben tapasztalt extrém jelenségek ismételten ráirányították a figyelmet a kukorica gyomszabályozásának legfontosabb szempontjaira, melyek szerint: használjunk ki minden agrotechnikai elemet, gyomflóránk ismeretében válasszunk megfelelő gyomirtó szert, és mindig ügyeljünk a kezelési időpont helyes megválasztására!


7. kép: A kukorica támasztógyökerek rendellenes fejlődése gyomirtó szer okozta fitotoxicitás következtében

Fotók: A szerző felvételei

Tóth Csantavéri Szilvia
Syngenta Kft.

(Agrofórum Online)

Szakmázzunk a Bayer-rel! – Egyre fontosabbá válik a kalászosok őszi gyomirtása

2019. november 25. 14:28

Az utóbbi években egyre többen ismerik fel az őszi gyomirtás előnyeit. Ma már az őszi kalászosok közel 10%-án alkalmazzák a termelők, és aránya évről évre növekszik.

Csapadékos, enyhe időjárás november elején? Erős őszi gyomosodás? – A BIZON™ a megoldás!

2019. november 9. 10:46

Nagyon fontos, hogy meg kell várni a gyomok kelését és a kezelést azok ellen kell kijuttatni.

Extrém száraz, meleg ősz? Nem működnek az alap gyomirtó szerek repcében? BELKAR™ A MEGOLDÁS!

2019. október 25. 05:17

2018 ősze soha nem látott hosszúságú és szárazságú volt. Akkor azt gondoltuk, ilyen egyhamar nem fog megismétlődni. Aztán 2019 majdnem lemásolta az előző ősz időjárását.

Új őszi kalászos gyomirtó szer csomag

2019. szeptember 30. 08:33

Nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje. Sok gazda életét megkeseríti a fűfélék felszaporodása. Új hatóanyag érkezik az idei őszi szezonban a kalászosok őszi gyomproblémáinak megoldására.

A szántóföldi kártevők jelentőségének átrendeződése napjainkban (1.) - Termelési viszonyok, vetésszerkezet, növénynemesítés

2019. június 8. 07:33

A cikksorozat első részében a változó termelési szerkezet és a termelésben megjelenő modern fajták szántóföldi kártevők jelentőségének átrendeződésében betöltött szerepét mutatja be a szerző.

Milyen kórokozók károsíthatják a szeder levelét?

2019. június 20. 13:01

R. Balázs kérdése: Milyen kórokozók okozhatnak gondot a szeder levelén?

Mezőgazdasági területekre, különösen kukoricaállományokra jellemző nagygomba előfordulások

2018. november 13. 16:37

A lágyszárú kultúrákban a nagygombáknak jelen ismereteink szerint nincs gyakorlati jelentőségük, ugyanis nagyon kevés ismert nagygomba-kórokozó fordul elő lágyszárúakon, így kártételük is elenyésző. A gyümölcsösök esetében már más a helyzet, itt számos, igen veszélyes kórokozó előfordulhat. A gyümölcsösökben, réteken, kaszálókon, legelőkön és a szántóföldjeinken (különös tekintettel a kukoricatáblákra) felbukkanó nagygomba-fajokat mutatja be az írás.

Tudnivalók a réztartalmú gombaölő szerek okszerű használatáról, figyelemmel a talajszennyezésre

2019. január 31. 04:38

A réz már több mint 150 éve használt hatóanyaga a növényvédelmi permetezéseknek. Ez a hatóanyag több helyen támadja a gomba szervezetét, először is a mitokondriális elektrontranszporton keresztül. A réz ellen rezisztencia nincsen. A kontakt gombaölő szer viszont csak megelőző jelleggel hatékony, azaz a gomba támadásakor már a növény felületén kell lennie.