Növényvédelem
Növényvédelem

Virágtripszektől a ventúriás varasodásig – Beszámoló a Növényvédelmi Tudományos Napokról

Virágtripszektől a ventúriás varasodásig – Beszámoló a Növényvédelmi Tudományos Napokról

Agrofórum Online

Február 20-án kezdődött a 64. Növényvédelmi Tudományos Napok című kétnapos tanácskozás Budapesten, amelynek rendező szervezetei az MTA Agrártudományok Osztályának Növényvédelmi Tudományos Bizottsága, az MTA ATK Növényvédelmi Intézete, a Magyar Növényvédelmi Társaság, valamint az FM Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztálya voltak.

A megnyitót az MTA Díszteremben tartották. A Plenáris ülésen elsőként Dr. Tóbiás István a Növényvédelmi Társaság elnöke köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a korábbi időszakra vonatkozó adatok alapján megállapítható, hogy a mezőgazdaságban megtermelt javak körülbelül egyharmada ment tönkre a különböző növényi károsítók által okozott fertőzések következtében. Napjainkra jelentősen javult ez az arány, azonban a növényvédelemnek újabb és újabb kihívásokkal kell szembe néznie: a globális kereskedelmi tevékenység során a világ számos pontjára széthurcolt kórokozók és kártevők okozta problémát kell megoldani.

Dr. Tóbiás István, a Növényvédelmi Társaság elnöke

Példaként említhető a nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis) és az általa terjesztett paradicsom foltos hervadás vírus (Tomato spotted wilt virus, TSWV). A helyzetet tovább súlyosbítja az a tény, hogy számos jó hatékonyságú növényvédő szer hatóanyagot az EU visszavon. E folyamatok eredményeként egyre nagyobb igény fogalmazódik meg az új növényvédelmi módszerek, eljárások fejlesztésére.

A Fölművelésügyi Minisztérium nevében Dr. Bognár Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a tudományos tanácskozást. Hangsúlyozta, hogy az egészséges környezet kialakításában és az egészséges élelmiszer előállításában megkerülhetetlen szerepe van növényorvosoknak. Az integrált szemlélet, az okszerű növényvédelem és a hatóságokkal történő szoros együttműködés a szermaradvány-mentes élelmiszer-termelésének és az élelmiszerlánc biztonságának záloga. A fenntartható növénytermesztés érdekében végzett innováció gazdasági versenyképességünket szolgálja, amelynek egyik fontos eleme a szomszédos szakterületek közötti szorosabb együttműködés és párbeszéd – hangsúlyozta a helyettes államtitkár.

Dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár

A 64. Növényvédelmi Tudományos Napok plenáris előadását A növénykórokozó gombák járványainak főbb sajátosságai a hatékony előrejelzés és a környezetkímélő védekezés összefüggésében címmel Holb Imre egyetemi tanár, az MTA doktora (DE MÉK Kertészettudományi Intézet és MTA ATK Növényvédelmi Intézet) tartotta. A környezetkímélő és hatékony növényvédelem alapja a pontos előrejelzés. Ehhez számos tényező vizsgálatára, értékelésére van szükség; így ismerni kell az adott kórokozó sajátosságait, a járványdinamikát, a környezeti körülményeket, a gazdanövényt, az emberi beavatkozásokat stb. E sok tényező által alakított komplex folyamat vizsgálata, a védekezésre vonatkozó javaslat kialakítása elektronikus adatfeldolgozással, számítógépes rendszerek segítségével valósítható meg.

A modulokból (kórokozó, gazdanövény, időjárás, védekezési, gazdasági, peszticidhasználati és rezisztencia, valamint döntéstámogató modul) álló védekezési döntést támogató rendszerek hozzájárulnak a járványok hatékony visszaszorításához és a kijuttatott növényvédő szer mennyiségének csökkentéséhez. Az előadó bemutatta a modulok fejlesztésének lépéseit és rámutatott az egyes modulok tesztelésének fontosságára.

Holb Imre egyetemi tanár, az MTA doktora

Megismerhettük a Monilinia fructigena elleni komplex környezetkímélő védekezési stratégiát és a ventúriás varasodás áttelelő konídiumai elleni védekezést szolgáló kórokozó modul alapelemeit. A többszintű integrált növényvédelem során a több kórokozó elleni automatizált védekezést összhangba kell hozni az állati kártevők és gyomok ellen kidolgozott automatizált védekezési rendszerekkel, továbbá a termesztés egyéb technológiai elemekre kidolgozott automatizált rendszerekkel, végül e három szintet kell egységbe szervezni a kulturális, jogi, szociológiai és politikai szabályozásra kidolgozott automatizált rendszerekkel – zárta előadását Holb Imre.

A Plenáris ülés a Magyar Növényvédelmi Társaság és a szakosztályok kitüntetéseinek átadásával zárult. Dr. Szőcs Gábor Balás Géza-emlékérem, Dr. Palkovics László Linhart György-emlékérem, Dr. Körösi Katalin Vörös József-emlékérem, Szautner Sándor Ujvárosi Miklós-emlékérem, Dr. Dávid István Hunyadi Károly-emlékérem és Dr. Molnár János Horváth Géza-emlékérem kitüntetésben részesült. Díszoklevelet Dr. Béres Imre, Adányi József és lapunk alapítója, Dr. Csíbor István vehetett át.

Az előadások ezután az agrozoológiai, növénykórtani és gyomnövények, gyomirtás szekcióban folytatódtak, emellett az MTA Aulájában poszter bemutató várta a szakembereket.

Hadd mondjam el újra… – A kalászfuzáriózis elleni védekezésről

A kikalászolt, de még nem virágzó búza kalászfuzáriózis iránti fogékonysága nem sokkal marad el a virágzóétól. E veszélyes kórokozó elleni gombaölő szeres védekezés idejének „finomhangolásával” kapcsolatos tudnivalókra szeretnénk felhívni Olvasóink figyelmét.

Inváziós kártevők: A szelídgesztenye-gubacsdarázs

A szelídgesztenye gubacsdarázs a szelídgesztenye legjelentősebb és legveszélyesebb kártevője által okozott termésveszteség mértéke akár 50-80 %-os is lehet. A megoldást a rezisztens fajták nemesítése jelentheti, illetve a természetes ellenségek betelepítése segíthet a rovar visszaszorításában.

Raktári kártevők terménytételben történő elszaporodását, elhelyezkedését befolyásoló tényezők elemzése

A raktári kártevők elleni sikeres védekezés alapja a célszervezetek biológiai, ökológiai igényeinek ismerete. A kártevők előfordulását befolyásoló tényezőegyüttesből a nedvesség és a hőmérséklet hatása a legmeghatározóbb.

Inváziós kártevők: - A harlekinkatica

A harlekinkatica hazai megjelenése után rövid időn belül a leggyakoribb katicabogarunk lett. Annak ellenére, hogy mint ragadozó, jelentős hasznot hajt a kártevők szabályozásával, veszélyt jelent a Magyarországon őshonos rovarokra, így elterjedése természetvédelmi szempontból kifejezetten károsnak tekinthető.

Örökké zölden – örökzöld növényeink gondozása és védelme hónapról hónapra III. rész

A tavasz végi és nyári hónapokban fokozottan kell ügyelnünk az örökzöld növényeinket fertőző kórokozókra.

2018. május 31. 05:30

A Nufarm vásárlásai fokozzák a versenyképességet a kulcsterületeken

A Nufarm jelentősen fokozta az európai vásárlók számára kínált növényvédelmi szolgáltatást, miután megállapodás született több mint 50 növényvédelmi formuláció megvásárlásáról az Adama és Syngenta cégektől.

2018. március 20. 08:06

A megelőzés automatikus termésmentés is!

A kalászos növényvédelmet meghatározza a termesztési cél, az évjárat és a helyi sajátosságok.  A fajta fogékonysága pedig meghatározza a stratégiát.

2018. április 27. 07:16

A duzzadó vagy fakadó rügyekben fagykárokkal lehet számolni

Az őszi kalászos gabonák és a káposztarepce már szinte mindenütt megkapta az első fejtrágyát, ez meg is látszott a határ képén, hiszen a vetések üdítően zöldellenek. Most ezt a kedvező képet zavarta meg a visszatérő télies idő.

2018. március 18. 23:35