Növényvédelem
Növényvédelem

Veszélyes kártevők: Gyapottok-bagolylepke

Veszélyes kártevők: Gyapottok-bagolylepke

Agrofórum Online

A gyapottok-bagolylepke eredeti elterjedési területe Észak-Afrika és Eurázsia trópusi, szubtrópusi területei. Mára kozmopolita kártevővé vált. Korábban mint vendég a közép-európai régióban, így Magyarországon is 16-17 évente jelent meg nagyobb egyedszámban. Az egyébként veszélyes szántóföldi és kertészeti kártevő már akkor megmutatta kártételi, s gazdasági jelentőségének súlyát.

A faj említett korábbi gradációit (tömeges felszaporodás) követően gondot nem jelentett, mert eltűnt az ország területéről, mivel a telelőre vonult bábok elpusztultak a téli hidegben. Akkoriban áttelelését csupán enyhe teleken, vagy fagytól védett környezetben valószínűsítették. Az áttelelés sikerességében bekövetkező gyökeres változás jelei először 1993-ban tűntek fel. Ettől kezdve a lepkék újra felbukkantak a fénycsapdákban, és azóta kisebb vagy nagyobb egyedszámban, de minden évben megtalálhatóak hazánk területén. Ezredfordulót követő években már arról tudósítanak, hogy az ősszel, fagyok előtt, üvegházba bekerült lepke lerakott tojásaiból kelő hernyók bebábozódva a következő évi, új nemzedékek alapjául szolgálhatnak. Napjainkra Magyarországon populációi stabilak, egyben nem túlzás kijelenteni, hogy a hazai agrártermelés egyik legnagyobb gazdasági súlyú kártevője.

Kártétel

A gyapottok-bagolylepkének több mint 120 tápnövénye ismert. Hazánkban a legnagyobb jelentősége a kukorica állományokban van (1. kép). Rágását paprikán, borsón, cirokon, szőlőn, feketebodzán, dísznövényeken és virágzó gyomokon egyaránt megfigyelték.

1. kép: A gyapottok-bagolylepke lárvája kukorica levélhüvelyében (Fotó: Dr. Keszthelyi Sándor)

A faj jelentős, napjainkban és jövőben egyaránt a kukoricatermesztést alapvetően meghatározó kártevő. A kártevő alak a lárva. A lepke virágporfogyasztó (2. kép).

2. kép: A gyapottok-bagolylepke virágzó gyomnövényen (Fotó: Ekaterina Smirnova)

A kár alapvetően a generatív részek károsításában jelenik meg, mivel a faj egyedfejlődéséhez e növényi szervek fogyasztása nélkülözhetetlen. A generatív szervekre rakott tojásokból fejlődő lárvák a kukoricán a címer virágzat felől rágnak a csőbe, ahol azután rejtve maradnak. Ezenkívül a kukoricaszemek kívülről történő rágása (3., 4. kép), sőt napraforgóban még levélkárosítás is felléphet. Közvetett kártételként a rágás nyomán mikrogombák telepedhetnek meg, amelyek további termésveszteséget okozhatnak. Kukoricában okozott jelentős kártételére a nyár végén, a csőérés időszakában kell számítani.

3. kép: A gyapottok-bagolylepke lárvája és kártétele kukoricacsövön (Fotó: Keszthelyi Sándor)

Védekezés

A gyapottok-bagolylepke visszaszorításában – a faj biológiai sajátságai miatt – az agrotechnikai elemek jelentősége elhanyagolható. Védekezés alapvetően a permetezések hatékonyságán, pontos időzítésén múlik. A védekezési döntés meghozatalában is természetesen meghatározó a növény fenológiai állapota (érzékeny stádium a termékenyítés utáni csőérés, szemek fiziológiai érésének időszaka). Döntő szerepe a rajzásmegfigyelésnek, a rajzáscsúcsok pontos ismeretének van. A gyapottok-bagolylepke rajzása elsősorban varsás feromoncsapdával (VARL) követhető nyomon a legpontosabban.

A faj elleni vegyszeres védekezés a rajzáscsúcsot követő 2-3 napon belül a leghatékonyabb. Ennek magyarázata, hogy a rajzáscsúccsal párhuzamosan a lerakott tojások száma is ebben az időszakban van a maximumon. A rajzáscsúcsot szinte rögtön követi az L1-es lárvák tömeges megjelenése, amelyek ellen a peszticides állománykezelés a leghatékonyabb. A tojásból kibújt, még nem vedlett, fiatal lárva a növény felületén táplálkozik és többnyire L2-es stádiumban rág be a védettebb körülményeket biztosító csuhé levelek alá. Így az L2 stádiumtól a védekezés eredményessége is visszaesik.

Csemegekukoricában a gyapottok-bagolylepke ellen irányuló védekezéseket a címerhányás kezdetétől (általában június végétől) július végéig 2-3 alkalommal szokták elvégezni. A későn vetett, vagy másodvetésként termesztett csemegekukoricában a védekezést augusztus közepétől szinte a betakarításig, 3-4 rovarölő szeres kezelésben is részesíthetik. Értelemszerűen e vegetációban végzett többszöri védekezés megvalósítása árukukoricában nem lehet gazdaságos.

4. kép: A gyapottok-bagolylepke lárvája és kártétele kukoricacsövön (Fotó: Keszthelyi Sándor)

A gyapottok-bagolylepke ellen hazánkban pontosan hét különböző kereskedelmi forgalomban lévő készítmény használható fel 2019-ben. Az alkalmazott hatóanyagok közül külön ki kell emelni az indoxakarbot, mely állománypermetező szerként, illetve csepegtető öntöző berendezésen keresztül is kijuttatható. Az idegméregként ható vegyület kiemelkedően hatékony a legkülönbözőbb lepkefajok lárvái ellen. Az indoxakarb gyomor és kontakt hatású vegyület, a növénybe nem szívódik fel. Kijuttatást követően hatékonyságát magas hőmérséklet esetén, erős UV-sugárzás mellett, csapadékot vagy öntözést követően is megtartja.

A klórantraniliprol-tartalmú kemikáliák kiemelkedően magas hatékonysággal bírnak a lepkefajokkal, így a gyapottok-bagolylepkével szemben is. Alacsony dózisban is hatékony, a rágó szájszervű kártevőkkel szembeni gyors hatáskifejtés jellemzi.

A metoxifenozid a lepkék valamennyi lárvaalakja ellen hatékony, azokon torz fejlődést, vedlési rendellenességeket vált ki. A táplálék felvétele után, a lárva tápcsatornáján keresztül fejti ki hatását, de kontakt és tojásölő hatása is van. A kontakt hatás a kezelt növényi részeken 10-14 napig, míg a gyomorméreg hatás akár 21 napig is megmarad.

Ezen inszekticidek mellett döntő többségben a kontakt hatáskifejtésű piretroidok érhetők még el a legnagyobb választékban. E hatóanyagok az alfametrin, deltametrin és zéta-cipermetrin.

Intenzív technológiájú növénytermesztésben meg lehet említeni az öntözőberendezésen keresztül történő rovarölő szer kijuttatást (chemigation technológia), illetve védelmet nyújthat a génsebészeti úton létrehozott, rovarrezisztens Bt kukoricák köztermesztése is. Ez utóbbi szaporítóanyagok speciális toxint (Cry1Ab) termelve pusztítják el az azokat megrágó lepke hernyókat. E technológia alkalmazására azonban Magyarországon nincs lehetőség.

LumiGEN™ technológia: erősebb növényállomány, bőséges termés

2019. augusztus 22. 03:01

Az olajrepce, a kukorica és a napraforgó állományokra elérhető LumiGEN technológiák csökkentik a termesztési kockázatokat, és elősegítik a növények kezdetektől való erőteljes fejlődését.

Új (gondolat)vetés a csávázásban

2019. augusztus 13. 08:20

Az Európai Unió hatósága az egyes rovarölő hatóanyagok betiltásával pontosan kettészelte az őszi kártevők elleni stratégiánkat. Ezidáig a talajlakó és gyökérzetet támadó és a talajfelszín feletti növényi részeket károsító rovarfajok ellen egyidőben és egy helyen – csávázással – lehetett védekezni. Jelenleg kalászosaink föld feletti részeit károsító levéltetvek, kabócák elleni beavatkozást el kell választani a talajban élő lárvák elleni védekezéstől.

Egy különleges évjáratot követ egy másik… - Milyen volt a szőlő növényvédelme 2019-ben eddig?

2019. augusztus 12. 04:36

A növényvédelmi szezon a „célegyenesbe” fordult. A szürkepenész elleni védekezések már fürtzáródás előtt elkezdődtek, de az időjárás előrejelzés alapján fontos a megfelelő fürthigiénia fenntartása és a megfelelő zöldmunka elvégzése.

Nufarmer Magazin Kertészeti Különszám (+pdf)

2019. július 26. 08:33

A kertészetekben megjelenő kórokozók és kártevők elleni sikeres fellépéshez speciális ismeretekre, valamint egyszerre hatékony és a fogyasztókra veszélytelen hatóanyagokra van szükség.

Terménypiac: a kínálat szűkösnek tűnik mégis csökkentek a jegyzések

2018. szeptember 24. 15:16

Egyre jobban haladunk az őszi betakarítással, tisztul a kép, mégis fordítottan alakulnak az árak, mint azt korábban várható volt.

4,4 százalékkal nőttek a mezőgazdasági termelői árak tavaly novemberben

2019. január 14. 10:02

A gabonafélék ára 13,4 százalékkal nőtt, ezen belül a búza ára 21,5, a kukoricáé 6,0 százalékkal.

Kukorica hibridek új generációja

2018. szeptember 19. 11:53

A rendezvény kulcsszavai kukorica, nemesítés, klímaváltozás, aszály, stressztűrés, új hibridek lehetnének egy keresőprogramban. Napjainkban valamennyinek igen fontos jelentése van termelő, termeltető, nemesítő számára egyaránt.

Gyomirtás: hatékonyan és kíméletesen a vonalakban is

2019. április 26. 06:16

Baranyában a bólyi gazdaság vetőmagtermesztés és -termeszttetés ágazatában viszonylag kis területen termesztett vetőmagok hatalmas értéket képviseltek, a bennük okozott esetleges kár nagyon nagy értékű lehetett. Az anya és apa vonalak fokozott, az árukukoricákat jelentősen meghaladó mértékű érzékenysége vizsgálatokat indokolt.