Növényvédelem
Növényvédelem

Aktuális a növényvédő szerek szabályos tárolásáról beszélni!

Aktuális a növényvédő szerek szabályos tárolásáról beszélni!

Agrofórum Online

Nagyobb gazdaságokban, nagykereskedő cégek esetében felmerülő kérdés, hogy hogyan kell a növényvédő szereket szabályosan tárolni. Nézzük részletesen, mit ír elő erről a 43/2010. FVM rendelet. Témakörök szerint pontokba szedtem, a könnyebb átláthatóság kedvéért.

Hol tárolhatunk növényvédő szert?

– Növényvédő szert emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített raktárban, vagy illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen és módon elhelyezett szekrényben szabad tárolni.
– Olyan helyen, ahol a talajvíz az év egyetlen szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé (azaz: mélyfekvésű, időszakos vízborítású helyeken tilos!).
– Ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe. (A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó külön jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket.)

Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen a raktár?

Szilárd aljzatburkolatúnak kell lennie!
Tűz- és robbanásveszélyt kizáró.
– Szennyeződés esetén a környezet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.
– A raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül megközelíthetőnek kell lennie!
Nem lehet közös fala – a raktári tevékenységhez kapcsolódó helyiségek kivételével – állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve takarmánnyal kapcsolatos tevékenységet folytatnak!
– A raktárnak a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől védettnek kell lennie.
– A raktár nyílászáróinak meg kell felelniük az általános biztonsági követelményeknek.
– Gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a helyiségbe ne juthasson be, gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos szellőztetéséről.
– A raktár padlózatának, falainak, berendezési tárgyainak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük.

A raktár megközelítésének, nyitásának, megjelölésének feltételei:

A raktár bejáratát tömör, szükség esetén fémráccsal megerősített, biztonsági záras, magasított küszöbű ajtóval kell ellátni! A kulcsát kizárólag a raktáros, illetve megbízott helyettese kezelheti. A raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és az „Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni.

A raktárba belépni, növényvédő szert a raktárba be-, illetve onnan kivinni, ott bármilyen tevékenységet folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulásával, a szükséges egyéni védőeszközök használatával szabad. A raktárt el kell látni a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez, valamint a takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem használható munkaeszközökkel.

Mi tárolható a növényvédő szer raktárban?

– Sértetlen csomagolású növényvédő szerek, termésnövelő anyagok.
– Elkülönítetten kezelt kiürült, kívül és belül szabályszerűen megtisztított növényvédő szer csomagolóeszközök.
– Ártalmatlanításra váró hulladékok és sérült csomagolású vagy kiselejtezett növényvédő szer készletek (szintén elkülönítetten).
– A növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez és a növényvédő szer raktár takarításához szükséges munkaeszközök.
– Egyéb vegyi anyagok csak a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal és területi környezetvédelmi hatóság által megadott feltételekkel tárolható.

Nyilvántartási kötelezettséggel is jár a növényvédő szerek raktározása. A növényvédő szer raktárkészletek számlabizonylatait 5 évig meg kell őrizni. Ezzel igazolja a raktár tulajdonos a bemenő készletet. Ehhez vezetnie kell a kivételről is nyilvántartást, mely lehet folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap, vagy a permetezési napló, vagy a külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő Gazdálkodási Napló vonatkozó nyilvántartása is.

Országszerte megnőtt a bogáncslepke egyedszáma

2019. június 20. 08:02

Mivel a hernyók fejlődésük során nagy mennyiségű lombozatot fogyasztanak el, erős fertőzés esetén, rövid idő alatt akár tarrágást is okozhatnak.

Pár napig lehet még véleményezni a Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Tervet

2019. június 15. 09:34

A dokumentumban konkrét célokat, intézkedéseket és ütemterveket állapítanak meg a növényvédő szerek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak és kifejtett hatásainak csökkentésére.

Még mindig sok a hamis növényvédő szer

2019. június 6. 13:18

Az elemzés szerint a hamisítás az összes szektorban unió szerte akár 468 ezer munkahely megszűnéséhez vezethetett közvetlenül.

Fontos a megfelelő növényvédelem a zöldségeknél és a gyümölcsösöknél is a sok csapadék miatt

2019. május 28. 13:19

A gombás megbetegedések főként a most érő szamócánál, meggynél, cseresznyénél és az almánál okozhatnak gondot, ha a termelők nem tudják elvégezni a megelőző intézkedéseket.

Növényvédő szerek: újdonság az engedélyezési eljárás során

2018. április 17. 12:24

Az Európai Bizottság nagyobb átláthatóságot kíván a növényvédő szerek engedélyezésében.

Megjelentek a Nufarm 2019-es növényvédelmi kiadványai

2019. február 25. 09:16

Letölthető a Nufarm növényvédelmi megoldások 2019, a Szántóföldi kultúrák, valamint a Szőlő- és gyümölcsültetvények növényvédelme 2019 is. Kibővült termékpalettánk részletes bemutatásával szeretnénk a gyakorlatban felmerülő kérdések megválaszolásához segítséget nyújtani Önnek.

Csökkent tavaly a növényvédő szerek felhasználása

2019. április 29. 14:33

Magyarországon tavaly 1100 féle engedélyezett növényvédő szer volt forgalomban, ezek 36 százaléka gyomirtó, 29 százaléka gombaölő, 12 százaléka rovarölő, 19 százaléka pedig az egyéb szer kategóriába tartozott.

A biztonságos növényvédőszer-használat és -vásárlás aranyszabályai

2018. május 14. 08:26

A növényvédő szerek szakszerű, biztonságos, a vonatkozó jogszabályoknak maradéktalanul eleget tevő háztáji alkalmazása nem jelent kockázatot a felhasználókra és a fogyasztókra.