Növényvédelem
Növényvédelem

Aktuális a növényvédő szerek szabályos tárolásáról beszélni!

Aktuális a növényvédő szerek szabályos tárolásáról beszélni!

Agrofórum Online

Nagyobb gazdaságokban, nagykereskedő cégek esetében felmerülő kérdés, hogy hogyan kell a növényvédő szereket szabályosan tárolni. Nézzük részletesen, mit ír elő erről a 43/2010. FVM rendelet. Témakörök szerint pontokba szedtem, a könnyebb átláthatóság kedvéért.

Hol tárolhatunk növényvédő szert?

– Növényvédő szert emberek és állatok tartózkodására, valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló helyiségtől elkülönített raktárban, vagy illetéktelen személyek által hozzá nem férhető helyen és módon elhelyezett szekrényben szabad tárolni.
– Olyan helyen, ahol a talajvíz az év egyetlen szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé (azaz: mélyfekvésű, időszakos vízborítású helyeken tilos!).
– Ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvetlenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín alatti vizekbe. (A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó külön jogszabályban előírt környezetvédelmi követelményeket.)

Milyen feltételeknek kell, hogy megfeleljen a raktár?

Szilárd aljzatburkolatúnak kell lennie!
Tűz- és robbanásveszélyt kizáró.
– Szennyeződés esetén a környezet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.
– A raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül megközelíthetőnek kell lennie!
Nem lehet közös fala – a raktári tevékenységhez kapcsolódó helyiségek kivételével – állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan helyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve takarmánnyal kapcsolatos tevékenységet folytatnak!
– A raktárnak a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől védettnek kell lennie.
– A raktár nyílászáróinak meg kell felelniük az általános biztonsági követelményeknek.
– Gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a helyiségbe ne juthasson be, gondoskodni kell a zárt raktár folyamatos szellőztetéséről.
– A raktár padlózatának, falainak, berendezési tárgyainak lemoshatónak, tisztíthatónak kell lenniük.

A raktár megközelítésének, nyitásának, megjelölésének feltételei:

A raktár bejáratát tömör, szükség esetén fémráccsal megerősített, biztonsági záras, magasított küszöbű ajtóval kell ellátni! A kulcsát kizárólag a raktáros, illetve megbízott helyettese kezelheti. A raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a „Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és az „Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni.

A raktárba belépni, növényvédő szert a raktárba be-, illetve onnan kivinni, ott bármilyen tevékenységet folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájárulásával, a szükséges egyéni védőeszközök használatával szabad. A raktárt el kell látni a növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez, valamint a takarításhoz szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem használható munkaeszközökkel.

Mi tárolható a növényvédő szer raktárban?

– Sértetlen csomagolású növényvédő szerek, termésnövelő anyagok.
– Elkülönítetten kezelt kiürült, kívül és belül szabályszerűen megtisztított növényvédő szer csomagolóeszközök.
– Ártalmatlanításra váró hulladékok és sérült csomagolású vagy kiselejtezett növényvédő szer készletek (szintén elkülönítetten).
– A növényvédő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez és a növényvédő szer raktár takarításához szükséges munkaeszközök.
– Egyéb vegyi anyagok csak a népegészségügyi hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal és területi környezetvédelmi hatóság által megadott feltételekkel tárolható.

Nyilvántartási kötelezettséggel is jár a növényvédő szerek raktározása. A növényvédő szer raktárkészletek számlabizonylatait 5 évig meg kell őrizni. Ezzel igazolja a raktár tulajdonos a bemenő készletet. Ehhez vezetnie kell a kivételről is nyilvántartást, mely lehet folyamatosan vezetett készletnyilvántartó lap, vagy a permetezési napló, vagy a külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő Gazdálkodási Napló vonatkozó nyilvántartása is.

Decembertől változik a növényútlevélre vonatkozó uniós szabályozás

2019. október 7. 08:47

Az új eljárás az unióban, valamint az adott tagországban nem honos kártevők bekerülésének és megtelepedésének kockázatát kívánja tovább csökkenteni.

Együttműködési megállapodást írt alá a kamara és a Mezőgazdasági Repülők Érdekvédelmi Szövetsége

2019. szeptember 27. 08:02

Magyarországon a légi növényvédelemnek nagy hagyománya van, fontos technológiai eszköz a növénytermesztésben.

Befektetés az innovációba: új létesítmény a természetes eredetű növényvédelem számára

2019. szeptember 20. 05:47

Az új 4000 négyzetméteres létesítményben, amely a Corteva Agriscience négy franciaországi gyártóüzemének egyike, 2019 októberében kezdődik a termelés, amely a következő négy év során várhatóan 50 új munkahelyet hoz létre.

Két alkalommal lesz permetezőgép-felülvizsgálati alapképzés szeptemberben

2019. szeptember 5. 11:47

Az alapképzés szakmai ismeretanyagának elsajátítása vizsgaköteles.

Csökkent tavaly a növényvédő szerek felhasználása

2019. április 29. 14:33

Magyarországon tavaly 1100 féle engedélyezett növényvédő szer volt forgalomban, ezek 36 százaléka gyomirtó, 29 százaléka gombaölő, 12 százaléka rovarölő, 19 százaléka pedig az egyéb szer kategóriába tartozott.

AgroApp – egy új növényvédőszer-kereső applikáció

2018. március 26. 17:39

Az AgroApp-ban készítmény, hatóanyag, kultúra és károsító alapján tudunk keresni. Az AgroApp ingyenesen letölthető Appstore-ból és Playstore-ból egyaránt.

Az enyhe tél miatt idén különösen fontos a kalászosok védelme - ÚJ növényvédő szer csomagok!

2018. március 14. 09:19

A Riza® 250 EW előnye, hogy a kalászosokon kívül felhasználható őszi káposztarepcében, almatermésűekben, csonthéjasokban és szőlőben.

Integrált növényvédelem a házikertben – az elmélet

2019. július 9. 09:13

Az integrált növényvédelem nem más, mint tudatos megtervezése, végrehajtása és értékelése a legmagasabb szintű növényvédelmi gyakorlatnak. De mit takar pontosan a megfelelő növényvédelmi intézkedések integrálása? Miért van rá szükség? Milyen alapelvekre épül?