Növényvédelem
Fizetett tartalom
Növényvédelem
Fizetett tartalom

Amistar Sun – a sikeres és nyereséges repcetermesztés kulcsa

Amistar Sun – a sikeres és nyereséges repcetermesztés kulcsa

Syngenta Kft.

Az intenzív módon őszi káposztarepcét termesztő gazdálkodók körében köztudott tény, hogy a magas és nyereségesen értékesíthető terméshozam elérése a tenyészidőszak során szigorú technológiai fegyelem betartását követeli meg.

Ez a kultúrnövényünk „igényes” a talajelőkészítésre, vetésre, tápanyag-gazdálkodásra és nem utolsósorban az okszerű és helyesen kivitelezett növényvédelemre. Jelen cikk írásakor a magyarországi repcetermelők általánosan az ormányosbogár-félék (Curculionidae) családjába tartozó kártevők ellen védekeznek, valamint a tavaszi regulátor készítmények kijuttatását végzik.

A gondos gazda azonban ezen munkák végeztével sem dől hátra, tudja, hogy a magas és minőségi terméshozamhoz vezető út itt még nem ért véget. A repcében a tenyészidőszak vége felé közeledve is különböző betegségek léphetnek fel, amelyek súlyosabb esetben jelentős terméskiesést okozhatnak és az addig befektetett fáradságos munkát kvázi a nullával tehetik egyenlővé.

A repce-becőrontó (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola) jellemzően virágzás idején fertőzi az állományt, a kórokozónak kedvező becőéréskor a meleg és párás időjárás, valamint zárt fekvésű tábla. Emellett a  fómás levélfoltosság és szárrák (Leptosphaeria maculans) kórokozója az egész tenyészidőszak során veszélyt jelent az állományra.

A Syngenta Kft. Amistar Sun gombaölő szere biztos és megbízható megoldást nyújt a repcetermelőknek az említett kórokozókkal szemben. A termék két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja. Az azoxistrobin a strobilurin csoport hatóanyagai között a legjobb vízoldékonysággal rendelkezik, ezáltal könnyen eljut azokba a növényi részekbe is, amelyek kontakt módon nem érintkeztek a permetlével így egy esetleges permetezési hiba, pl.: kedvezőtlenebb szóráskép, csökkent permetléborítás sem csökkenti a kezelés hatékonyságát.

Juvenilizáló hatása révén mobilizálja a kezelt növények tápanyagfelvételét, megnöveli a levelek klorofill-tartalmát ennek következtében intenzívebb és hatékonyabb lesz a fotoszintézis és a szervesanyagbeépülés, ami növeli a várható terméshozamot. Az abiotikus stresszhatásokkal szemben is ellenállóbb lesz a kezelt állomány. Az 1. ábrán láthatjuk, hogy hatásspektrumába tartozik a repce betegségei közül a levél- és becőfoltosságot okozó repce-becőrontó (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola) és a fómás levélfoltosság és szárrák (Leptosphaeria maculans).

A difenokonazol a triazol hatóanyagcsoport képviselői közül a legnagyobb zsíroldékonysággal rendelkezik, ezáltal kiválóan oldja a levelek viaszrétegét, így könnyen bejut a növényekbe és azonnal gátolja a kórokozók életfolyamatait. A triazol hatóanyagcsoporton belül a legerősebb védelmet biztosítja a repce említett betegségeivel szemben.

1. ábra: Az egyes hatóanyagok repce betegségeivel szembeni hatékonysága (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Amistar Sun-t 1,0 l/ha dózisban preventív módon juttassuk ki virágzás kezdetekor. Ekkor még a növények szárán és alsóbb levelein is optimális permetléborítottságot tudunk elérni, hiszen a nyílófélben lévő virágok miatt még nem zárt össze teljesen a növényállomány, így a difenokonazol akropetális (csúcsirányú) és transzlamináris mozgását teljes mértékben ki tudjuk használni, tökéletes védelmet biztosítva a repce-becőrontó, valamint fómás levélfoltosság és szárrák kórokozóival szemben (2. ábra).

A készítményben lévő azoxistrobin szisztémikus mozgásának köszönhetően a kezelt növények minden részébe eljut, élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatása a virágzást követő becőképződési fenológiai fázisban maximálisan érvényesül.

2. ábra: Az Amistar Sun virágzás kezdetén kijuttatva védelmet nyújt a repce alternáriás és fómás betegségével szemben

Összefoglalásként elmondható, hogy az Amistar Sun a Syngenta Kft. repce fungicid portfóliójában egyedülálló termék. Hatóanyagai nem csak a repce említett kórokozói ellen veszik fel eredményesen a harcot, hanem pozitív élettani tulajdonsága révén jelentősen hozzájárul a tenyészidőszak során befektetett munka eredményességéhez a nagy mennyiségű és kiváló minőségű terméshozam elérése által.

Boros Szilárd
fejlesztőmérnök, fungicidek
Syngenta Kft.

Veszélyes kártevők: a gabonapoloskák

2019. május 20. 08:03

A gabonapoloskák táplálkozása kiterjed valamennyi kalászosra. Leginkább a búzát károsítják, de megtalálhatók a legelők pázsitfüvein is.

Amistar SUN – Garancia a nyereséges napraforgó termesztéshez

2019. május 13. 10:50

Magyarország napraforgó termesztése világviszonylatban kiemelkedő. Tanúsítja ezt a 2018-ban elért 3,002 t/ha-os országos termésátlag, aminek alapja a termelők által alkalmazott intenzív termesztéstechnológia és szakmai tudás.

Veszélyes kártevők: a burgonyabogár

2019. május 7. 08:22

Az idegenhonos fajok európai megtelepedésének üteme gyorsuló tendenciát mutat. A jövevény fajok döntő többsége Észak-Amerikából és Ázsiából érkezik, emberi közreműködéssel. Ezek egy része a megtelepedést követően, lassan terjed, mások azonban ökológiai rugalmasságuk révén, gyorsan terjednek.

Hogyan fertőtlenítsük a talajt?

2019. május 2. 11:29

A növényvédelem egyik legproblémásabb pontja a talajfertőtlenítés kérdése, ugyanis a talajfertőtlenítő beavatkozásunk hatása vizuálisan kevésbé követhető nyomon, nem látjuk közvetlenül a hatást, mint például egy permetezés esetén.

Az étkezési paprika növényvédelme - kártevők a paprikatermesztésben (2/2.)

2019. március 29. 05:37

Az elmúlt években számos növényvédelmi problémával küzdöttek a termesztők, amelyet csak fokozott, hogy egyre kevesebb hatóanyag áll rendelkezésre a védekezés során.

Poloskák jelentősége a napraforgóban

2019. március 21. 17:37

A korszerű biológiai alapok nyújtotta potenciál kiaknázásában, kulcsszerepe van a növényvédelemnek. A napraforgóban károsító polifág fajok közé tartoznak a poloskák, amelyek közül a mezeipoloskák és a hozzájuk hasonló kárt okozó bodobácsok érdemelnek említést.

Nagyon sok a káposztalepke, fertőz a szürkerothadás

2018. augusztus 16. 15:14

Az őszi szedésre és téli tárolásra termesztett káposztafélék környezetében nagyon sok káposztalepke figyelhető meg.

A fény hatása a kártevőkre

2019. január 31. 10:37

A fény különböző jellemzői – fényerősség, polarizáltság, spektrum, fotoperiódus – döntően befolyásolják az egyes növényi kártevőknek a megjelenését, kártételét, sőt az ellenük irányuló védekezést is.