Növényvédelem
Fizetett tartalom
Növényvédelem
Fizetett tartalom

Amistar Sun – a sikeres és nyereséges repcetermesztés kulcsa

Amistar Sun – a sikeres és nyereséges repcetermesztés kulcsa

Syngenta Kft.

Az intenzív módon őszi káposztarepcét termesztő gazdálkodók körében köztudott tény, hogy a magas és nyereségesen értékesíthető terméshozam elérése a tenyészidőszak során szigorú technológiai fegyelem betartását követeli meg.

Ez a kultúrnövényünk „igényes” a talajelőkészítésre, vetésre, tápanyag-gazdálkodásra és nem utolsósorban az okszerű és helyesen kivitelezett növényvédelemre. Jelen cikk írásakor a magyarországi repcetermelők általánosan az ormányosbogár-félék (Curculionidae) családjába tartozó kártevők ellen védekeznek, valamint a tavaszi regulátor készítmények kijuttatását végzik.

A gondos gazda azonban ezen munkák végeztével sem dől hátra, tudja, hogy a magas és minőségi terméshozamhoz vezető út itt még nem ért véget. A repcében a tenyészidőszak vége felé közeledve is különböző betegségek léphetnek fel, amelyek súlyosabb esetben jelentős terméskiesést okozhatnak és az addig befektetett fáradságos munkát kvázi a nullával tehetik egyenlővé.

A repce-becőrontó (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola) jellemzően virágzás idején fertőzi az állományt, a kórokozónak kedvező becőéréskor a meleg és párás időjárás, valamint zárt fekvésű tábla. Emellett a  fómás levélfoltosság és szárrák (Leptosphaeria maculans) kórokozója az egész tenyészidőszak során veszélyt jelent az állományra.

A Syngenta Kft. Amistar Sun gombaölő szere biztos és megbízható megoldást nyújt a repcetermelőknek az említett kórokozókkal szemben. A termék két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag gyári kombinációja. Az azoxistrobin a strobilurin csoport hatóanyagai között a legjobb vízoldékonysággal rendelkezik, ezáltal könnyen eljut azokba a növényi részekbe is, amelyek kontakt módon nem érintkeztek a permetlével így egy esetleges permetezési hiba, pl.: kedvezőtlenebb szóráskép, csökkent permetléborítás sem csökkenti a kezelés hatékonyságát.

Juvenilizáló hatása révén mobilizálja a kezelt növények tápanyagfelvételét, megnöveli a levelek klorofill-tartalmát ennek következtében intenzívebb és hatékonyabb lesz a fotoszintézis és a szervesanyagbeépülés, ami növeli a várható terméshozamot. Az abiotikus stresszhatásokkal szemben is ellenállóbb lesz a kezelt állomány. Az 1. ábrán láthatjuk, hogy hatásspektrumába tartozik a repce betegségei közül a levél- és becőfoltosságot okozó repce-becőrontó (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola) és a fómás levélfoltosság és szárrák (Leptosphaeria maculans).

A difenokonazol a triazol hatóanyagcsoport képviselői közül a legnagyobb zsíroldékonysággal rendelkezik, ezáltal kiválóan oldja a levelek viaszrétegét, így könnyen bejut a növényekbe és azonnal gátolja a kórokozók életfolyamatait. A triazol hatóanyagcsoporton belül a legerősebb védelmet biztosítja a repce említett betegségeivel szemben.

1. ábra: Az egyes hatóanyagok repce betegségeivel szembeni hatékonysága (forrás: Syngenta fejlesztői kísérletek)

Javasolt növényvédelmi technológia:

Az Amistar Sun-t 1,0 l/ha dózisban preventív módon juttassuk ki virágzás kezdetekor. Ekkor még a növények szárán és alsóbb levelein is optimális permetléborítottságot tudunk elérni, hiszen a nyílófélben lévő virágok miatt még nem zárt össze teljesen a növényállomány, így a difenokonazol akropetális (csúcsirányú) és transzlamináris mozgását teljes mértékben ki tudjuk használni, tökéletes védelmet biztosítva a repce-becőrontó, valamint fómás levélfoltosság és szárrák kórokozóival szemben (2. ábra).

A készítményben lévő azoxistrobin szisztémikus mozgásának köszönhetően a kezelt növények minden részébe eljut, élettani, juvenilizáló és termésnövelő hatása a virágzást követő becőképződési fenológiai fázisban maximálisan érvényesül.

2. ábra: Az Amistar Sun virágzás kezdetén kijuttatva védelmet nyújt a repce alternáriás és fómás betegségével szemben

Összefoglalásként elmondható, hogy az Amistar Sun a Syngenta Kft. repce fungicid portfóliójában egyedülálló termék. Hatóanyagai nem csak a repce említett kórokozói ellen veszik fel eredményesen a harcot, hanem pozitív élettani tulajdonsága révén jelentősen hozzájárul a tenyészidőszak során befektetett munka eredményességéhez a nagy mennyiségű és kiváló minőségű terméshozam elérése által.

Boros Szilárd
fejlesztőmérnök, fungicidek
Syngenta Kft.

Megelőző védekezéssel egészséges marad az állomány

2019. július 16. 11:56

A napraforgóra – de sok esetben a repcére és a szójára is – specializálódott gombák számára is egyre kedvezőbbek a szántóföldi feltételek.

A szárrozsda hazai felbukkanásáról

2019. július 2. 07:59

A szárrozsda meglehetősen későn jelent meg, így a tápnövényeinek számító kenyérbúzafajták túlnyomó többsége már túlságosan érett volt ahhoz, hogy a kórokozó megtámadja. Viszont a nagyon hosszú tenyészidejű fajták, hibridbúzák, illetve egyes szintén hosszú tenyészidejű pelyvás gabonák (tönke, tönköly) még eléggé zöldek most is ahhoz, hogy a szárrozsda rajtuk megtelepedjen.

Lehet egy gonddal kevesebb?

2019. június 20. 11:57

Hatékony kezelésekkel előzzük meg az amerikai kukoricabogár lárvák inszekticid rezisztenciájának kialakulását.

Veszélyes kártevők: Amerikai kukoricabogár

2019. június 19. 04:37

Az amerikai kukoricabogár a legjelentősebb kukorica kártevőink közé tartozik. A kártétele a hektáronkénti 5-10 q-tól a teljes termésveszteségig terjedhet. A lárva és az imágó egyaránt kártevő.

Fainjektálás: gyümölcsfákon tilos!

2019. április 15. 09:02

Zsigó György, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara budapesti szervezetének alelnöke az időszerű közterületi növényvédelmi teendőket osztotta meg.

Száraknázó lepkék elterjedése és jelentőségük a világ kukoricatermesztésében

2018. november 22. 10:50

A száraknázók a velük együtt élő összes kártevőt figyelembe véve az adott termőterület legveszélyesebb károsítói, melyek elleni küzdelem az esetek többségében konkrét technológiába illesztett biotechnológiai vagy kémiai védekezést is megkövetel. A különböző kontinensek, és azok régióinak jelentős, kukoricaszárat aknázó lepkefajaival és azok elterjedési területeivel ismerkedhetünk meg az írás segítségével.

A kukoricabarkó

2019. május 26. 14:23

A kukoricabarkó az ízeltlábúak (Arthropoda) törzsébe, a rovarok (Insecta) osztályába, a bogarak (Coleoptera) rendjébe, az ormányosbogár-félék (Curculionidae) családjába, Entiminae alcsalád Tanymecus nemébe tartozik. A nevezett genus két károsító fajjal képviselteti magát a Kárpát-medencei agrárfaunában.

Poloskák jelentősége a napraforgóban

2019. március 21. 17:37

A korszerű biológiai alapok nyújtotta potenciál kiaknázásában, kulcsszerepe van a növényvédelemnek. A napraforgóban károsító polifág fajok közé tartoznak a poloskák, amelyek közül a mezeipoloskák és a hozzájuk hasonló kárt okozó bodobácsok érdemelnek említést.