Növényvédelem
Növényvédelem

Veszélyes kártevők: a gabonapoloskák

Veszélyes kártevők: a gabonapoloskák

Agrofórum Online

A gabonák termesztéstechnológiájának alapelvei jelentősen megváltoztak. A minőség vált meghatározó céllá, így a jövőben is a termésmennyiség optimumának és a minőség maximumának elérésére törekszünk úgy, hogy mindezt a lehető legkisebb környezetterheléssel tegyük. Már az 1960-as évek végén többen rámutattak, arra, hogy a gabonatermesztés koncentrálódása, az egyre jobb minőségű lisztet adó, nagyobb termőképességű fajták bevezetése, kedvező táplálkozási feltételeket teremtettek a gabonakártevők, köztük a gabonapoloskák számára, ezért jelentőségük állandó növekedésére kell számítani.

Hazánkban először az 1930-as évek legelején figyeltek fel a gabonapoloskák kártételére, amikor tömeges felszaporodásuk miatt, több megyében, váratlanul, komoly károkat okoztak. A növényvédelmi állattanban használt „gabonapoloskák” kifejezés egy gyűjtőfogalom. A számos poloska faj közül, melyek a gabonákon táplálkoznak, növényvédelmi jelentőséggel csak a pajzsospoloskákhoz tartozó mór- vagy szerecsenpoloska, osztrák vagy teknőspoloska, valamint a címerespoloskákhoz tartozó szipolypoloska és csőrös szipolypoloska bír.

Kártétel

Táplálkozásuk kiterjed valamennyi kalászosra. Leginkább a búzát károsítják, de megtalálhatók a rétek, legelők pázsitfüvein is. Kártételük a gabona fejlődési állapotainak függvényében változik. Szárbaindulás előtt, a vezérhajtás vagy mellékhajtás sárgul, fehéredik, majd elpusztul. A hasban lévő kalászt megszúrva, az később teljesen fehér lesz („fehérkalász”) (1. kép). Kalászhányás után, a kalászorsót megszúrva, az a szúrás feletti részen kifehéredik, elhal, lekonyul („zászlóskalász”) (2. kép).

1. kép „Fehérkalász”- (Fotó: †Dr. Takács András)

2. kép „Zászlóskalász” – (Fotó: †Dr. Takács András)

A tejesérésben szúrt szemek aszottak lesznek, ocsúvá zsugorodnak. A viaszérésben károsított szemeken fakó, kör alakú foltok láthatók, a közepükön egy sötétebb ponttal („poloskaszúrt szemek”) (3. kép). Ezek a búzaszemek alakra, méretre épnek látszanak, de sütőipari értékük csökken, a tészta nem kel meg, azaz minőségi kárt szenved. Ez a legnagyobb kár, amit a nyálukkal bejutott enzimek a tészta készítésekor aktivizálódva okoznak, lebontva a sikért. A gyengébb minőségű búza esetén, már 2–3%-os poloskakártétel is szembetűnő minőségromlást okoz, a jó minőségű búza minőségét csak a 10–15%-os kártétel gyengíti észrevehetően.

3. kép „Poloskaszúrt” szemek – (Fotó: †Dr. Takács András)

Előrejelzés

Egynemzedékes fajok, a kifejlett poloskák erdőszélek, út menti árkok avarjában telelnek. Áprilisban jönnek elő és vonulnak a gabonavetésekre. Május elején, párzás után a nőstények sorban, párosával tojást raknak a levélre, ritkán a gabona szárára. A kikelő nimfák eleinte a zöld részeken, majd később a kalászokon szívogatnak (4. kép). Öt vedléssel, aratás idejére érik el a teljes fejlettségüket. Július közepén az új imágók elhagyják a gabonatáblákat, és a rétek, legelők pázsitfüvein táplálkoznak még egy ideig. Augusztus végén, szeptember elején vonulnak telelőhelyeikre.
A gabonapoloskák melegkedvelő fajok. Fejlődésüknek a száraz, meleg május kedvez. Ha két, egymást követő év tavasza száraz, az átlagosnál melegebb, akkor felszaporodásukra számítani kell. Egymást követő hűvös, csapadékos években a kártevő visszaszorul.

4. kép Táplálkozó imágók – (Fotó: †Dr. Takács András)

A poloskanépesség méretéről avarvizsgálattal győződhetünk meg. Az előrejelzés az előző év őszén, a tábla közeli erdőkben vett avarminták zsákos futtatókba helyezésével és ezek szabad téren, fedett helyen való elhelyezésével kezdődik. A zsákos futtatókra erősített üvegedényekben megjelenő első imágók pontosan jelzik a telelőhely elhagyásának kezdetét. Kora tavasszal, ha az egyedsűrűség 5–6 egyed/m², akkor kárveszéllyel kell számolni. Kalászolás előtt, a tojáscsomók (növényvizsgálat) és a nimfák népességéből (fűhálózással) következtethetünk a kártétel mértékére.

Védekezés

A levéltetvek és a vetésfehérítő bogarak ellen hatékony készítményekkel végzett kezeléssel általában megelőzhető a kártételük (1. és 2. táblázat).

1. táblázat A gabonában levéltetvek ellen engedélyezett hatóanyagok

Piretroidok

Szerves foszforsav észterek Flonikamidok Kombinációk
deltametrin pirimikarb flonikamid tiakloprid + deltametrin
lambda-cihalotrin klórpirifosz-metil + cipermetrin
tau-fluvalinát

2. táblázat A gabonában vetésfehérítő bogarak ellen engedélyezett hatóanyagok

Piretroidok Kombinációk
deltametrin tiakloprid + deltametrin
lambda-cihalotrin klórpirifosz-metil + cipermetrin
tau-fluvalinát

Ha a kártételi nyomás mégis indokolja a külön állománykezelést, az áttelelő poloskák ellen bokrosodás végén, szárbaindulás idején, a tömeges betelepedéskor, a nimfák ellen kalászoláskor és tejeséréskor ajánlott védekezni. A védekezésre piretroid hatóanyagú vagy kombinációban neonikotinoid és/vagy szerves foszforsav észter hatóanyagot is tartalmazó készítmények állnak rendelkezésre (3. táblázat).

3. táblázat A gabonában gabonapoloskák ellen engedélyezett hatóanyagok

Piretroidok Kombinációk
deltametrin tiakloprid + deltametrin
lambda-cihalotrin klórpirifosz-metil + cipermetrin

A védekezés során fontos szempont, hogy a kellő fedettség eléréséhez a permetlé mennyisége legalább 250–300 l/ha legyen.

Veszélyes kártevők: Gyapottok-bagolylepke

2019. augusztus 14. 10:18

Napjainkra Magyarországon a gyapottok-bagolylepke populációi stabilak, egyben nem túlzás kijelenteni, hogy a hazai agrártermelés egyik legnagyobb gazdasági súlyú kártevője.

Új (gondolat)vetés a csávázásban

2019. augusztus 13. 08:20

Az Európai Unió hatósága az egyes rovarölő hatóanyagok betiltásával pontosan kettészelte az őszi kártevők elleni stratégiánkat. Ezidáig a talajlakó és gyökérzetet támadó és a talajfelszín feletti növényi részeket károsító rovarfajok ellen egyidőben és egy helyen – csávázással – lehetett védekezni. Jelenleg kalászosaink föld feletti részeit károsító levéltetvek, kabócák elleni beavatkozást el kell választani a talajban élő lárvák elleni védekezéstől.

Egy különleges évjáratot követ egy másik… - Milyen volt a szőlő növényvédelme 2019-ben eddig?

2019. augusztus 12. 04:36

A növényvédelmi szezon a „célegyenesbe” fordult. A szürkepenész elleni védekezések már fürtzáródás előtt elkezdődtek, de az időjárás előrejelzés alapján fontos a megfelelő fürthigiénia fenntartása és a megfelelő zöldmunka elvégzése.

Nufarmer Magazin Kertészeti Különszám (+pdf)

2019. július 26. 08:33

A kertészetekben megjelenő kórokozók és kártevők elleni sikeres fellépéshez speciális ismeretekre, valamint egyszerre hatékony és a fogyasztókra veszélytelen hatóanyagokra van szükség.

A Laudis felhasználásának lehetőségei, tapasztalatai a csemegekukorica gyomirtásában

2019. április 28. 04:46

A Laudis azon kevés gyomirtó szerek egyike, amely engedélyeztetése, regisztrációja párhuzamosan folyt a különböző termesztési célú kukoricákban (hibrid-előállító vonalak, takarmánykukorica és csemegekukorica), és felhasználási engedélyét együtt is kapta meg a különböző termesztési célú kukoricákban.

Vessen és szüreteljen párhuzamosan augusztusban

2019. július 16. 05:36

A hagymafélék mellett sok más zöldségnövényt lehet betakarítani augusztusban, például a paradicsom, a paprika, a cukkini is ebben az időszakban érik a legintenzívebben

A közönséges takácsatka károsításának hatása a szója beltartalmi összetevőire

2019. március 25. 08:47

A szója, az EU törekvéseinek köszönhetően egyre növekvő vetésterülettel bír Magyarországon is. A szója beltartalmi paraméterei közül a fehérjetartalom (38-40%), és az olajtartalom (18-22%) a meghatározó.

A kukorica gombás betegségei és ellenük való védekezés – A kukorica csövét károsító betegségek (2/1.)

2019. június 8. 04:36

A kukorica a legnagyobb területen termesztett, egyben legfontosabb takarmánynövényünk, bár az elmúlt években változást mutat a felhasználás szerkezete. Az élelmiszeripari hasznosítása fokozatosan nő, jelenleg mintegy 2,7 millió tonna, ezzel ellentétben takarmányként egyre kevesebbet (2,3 millió tonna) használunk fel. A hazai piacra szánt kukoricánál a deoxinivalenol (DON), és az aflatoxin mennyiségét kell tanúsítvánnyal igazolni, míg az exportra szánt tételeknél akár 4-5 féle toxinra is kérhetnek vizsgálatot.