Növényvédelem
Növényvédelem

2014-ben engedélyezett gyomirtó szerek és változások a már engedélyezett szerek okirataiban szereplő előírásokban

2014-ben engedélyezett gyomirtó szerek és változások a már engedélyezett szerek okirataiban szereplő előírásokban

Agrofórum Online

Bemutatjuk az új termékek technológiai előírásait, és felhívjuk a figyelmet a régebbi szerek felhasználásában bekövetkezett változásokra is.

Mint ahogy az élet minden területén, a növényvédelemben is jelentős változásokat tapasztalhatunk évről évre, beleértve a hazánkban engedélyezett növényvédő szerek körét is. Az alábbi közleményben a 2014-ben engedélyezett gyomirtó szerekkel kapcsolatos újdonságokról, visszavonásról valamint változásokról szeretnénk tájékoztatást nyújtani elsősorban a nagyobb területen elvetett szántóföldi kultúrákat érintő változásokra fókuszálva. Bemutatjuk az új termékek technológiai előírásait, és felhívjuk a figyelmet a régebbi szerek felhasználásában bekövetkezett változásokra is. A biztonságos felhasználás előírásait a készítmények engedélyokiratai tartalmazzák.

Újonnan engedélyezett készítmények

Arcade 880 EC (800 g/l proszulfokarb, 80 g/l metribuzin)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: II, Syngenta A. G.).
Burgonyában a készítményt kelés előtt 1 %-nál magasabb szervesanyag-tartalmú talajokon 3-5 l/ha mennyiségben kell kijuttatni, preemergensen, a szekunder bakhátak kialakítása után. Állományban a burgonya kelése után, maximum a burgonya 2 valódi leveles fejlettségéig, a hajtások legfeljebb 5 cm-es fejlettségénél alkalmazzuk 3-5 l/ha dózisban. A legjobb gyomirtó hatás akkor érhető el, ha a gyomok a permetezés időpontjában szikleveles–kétleveles állapotban vannak. A gyomirtást követően talajművelési munkák végzését nem javasoljuk. A megfelelő hatékonysághoz a preemergens kezelés után két héten belül 15-20 mm bemosó csapadék szükséges. Egyes burgonyafajták érzékenyek a metribuzin hatóanyagra, a gyomirtó szer érzékenységről kérjen tájékoztatást a fajtatulajdonostól.
Burgonyában posztemergens kezeléseket a fokozott fitotoxicitási veszély miatt 25 °C feletti hőmérsékleten tilos végezni! A készítmény háromévente csak egy alkalommal használható. Az utóvetemény vetése előtt a talajt legalább 15 cm mélyen meg kell szántani, úgy, hogy a bakhát is jól elmunkálásra kerüljön. A szántást a burgonya betakarítása után mihamarabb el kell végezni (lehetőleg 3-4 héten belül). Az adott évben a kezelés után legalább 16 hét elteltével kalászosok, perjefélék és bab vethetőek. Az előző évben Arcade 880 EC készítménnyel kezelt területen a következő évben ne termesszünk salátát és retket. A kezelés utáni év tavaszától bármely kultúra termeszthető.

Bigehorm 720 (600 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft.).
Őszi és tavaszi kalászosokban (kivéve sörárpa) posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles állapotától a bokrosodás végéig lehet kijuttatni 1,2 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Kukoricában (takarmány) a kezelést a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor kell végrehajtani 1,0 l/ha dózisban. A kezelést 12-25°C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni, éjszakai fagyok esetén tilos permetezni.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatás: kizárólag kalászosokban legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródás gátló szórófej alkalmazásával. Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni. Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszerezni. Permetlémennyiség: 40-60 l/ha.

Boxer (800 g/l proszulfokarb)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I, Syngenta A. G.).
Őszi búzában és őszi árpában nagy széltippannal (Apera spica-venti) és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen önmagában, preemergensen vagy korai posztemergensen, a kultúrnövény 3 leveles fejlettségéig 3 l/ha-os dózisban kell alkalmazni. Többnyire a készítmény kombinációban való kijuttatása szükséges az ebszékfű (Tripleurospermum perforatum), parlagi pipitér (Anthemis arvensis) és pipacs (Papaver rhoeas) elleni hatékonyság kiegészítése céljából. Nagy széltippannal és magról kelő kétszikű gyomnövényekkel fertőzött területen triaszulfuron hatóanyagú készítmény 7-7,5 g/ha triaszulfuron hatóanyagnak megfelelő dózisával kombinálva, preemergensen vagy korai posztemergensen, (a kultúrnövény egyleveles állapotától háromleveles fejlettségig), 1,5-3 l/ha dózisban alkalmazható.
Posztemergens kijuttatás esetén hatásfokozó készítmény alkalmazása szükséges. A kultúrnövény károsodásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni a készítmény közvetlen érintkezését a kalászos vetőmaggal. A jó szelektivitáshoz jó magágykészítés, egyenletes vetésmélység és a vetőmag talajjal való takarása szükséges. Nem szabad a készítményt rögös magágyra, vízzel telített talajokon kijuttatni. A kezelés időpontjában vízzel telített talajok, vagy közvetlenül a kezelés után lehulló nagy mennyiségű csapadék a kultúrnövény károsodásához vezethet.
Burgonyában magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen önmagában, 5 l/ha-os dózisban a burgonya végleges bakhát-kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni. Általában a gyomosodástól függően a készítmény kombinációban való kijuttatása javasolt. Kétszikű gyomnövények ellen preemergensen vagy korai posztemergensen (5 l/ha-os dózisban) a hatékonyság metribuzin hatóanyagú készítménnyel növelhető, annak 240-400 g hatóanyag/ha-os dózisával kombinálva. Permetezést követően sorművelés nem végezhető.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

CleaNess (7,0 g/l glifozát)

Totális gyomirtó szer, kultúrnövényre nem kerülhet (forgalmazási kategória: III., Nufarm Hungária Kft.).
Felhasználható mezőgazdaságilag nem művelt területek (utak, útpadkák, vízmentes állapotú vízelvezető árkok, ipari létesítmények, üzemanyagtöltő állomások, repülőterek, vasúti pályatestek) totális gyomirtására, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. Bevethető vízzel nem borított csatornák, árokpartok gyomirtására nád, gyékény és egyéb nehezen irtható gyomfajok ellen, illetve házi kertekben, ahol azt helyi rendelet nem tiltja. Erdészeti kultúrákban erdőtelepítés előtt bármely fafaj esetén használható gyom- és cserjeirtásra. Fakitermelés után a tuskók sarjhajtásai ellen alkalmazható. Közterületen a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető, ennek részletes leírása a „változó felhasználási előírások” részben szerepel. Erdészeti gyomirtásra csak két évesnél idősebb luc-, erdei- és duglászfenyő telepítésekben használható. A fenyőtelepítések védelme érdekében a készítményt akkor lehet teljes felületkezeléssel kijuttatni, amikor a tűleveleken kialakult a védettséget biztosító viaszréteg. Legelő és gyepterületek gyommentesítésére azok felújításakor a feltörést, vagy az újravetést megelőzően alkalmazható. Szőlő (csemegeszőlő, borszőlő), almatermésű (alma, körte, birs, naspolya), csonthéjas (cseresznye, meggy, őszibarack, nektarin, kajszibarack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kultúrákban használható fel, a 3 évesnél idősebb telepítésekben. A kezelést célszerű a hajtásnövekedés kezdetéig tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után ősszel elvégezni. Amennyiben a gyomborítottság indokolja, a két időpont között is lehet kezelni, fokozott elővigyázatossággal. Az alkalmazás során ügyelni kell arra, hogy a permetlé a kultúrnövény zöld növényi részeire (hajtások, levelek) ne kerüljön. Egy évben maximum kétszer alkalmazható ugyanazon a területen, és a kezelések között legalább 60 nap teljen el! A kezelt növények érzékenységük és az időjárási körülmények függvényében 1-3 hét alatt pusztulnak el. Magról kelő kétszikűek esetében azok 4-8 valódi leveles fenológiájában, magról kelő egyszikű gyomnövényeknél 3-5 leveles állapotban kell a kezelést elvégezni. Évelő kétszikű, valamint évelő egyszikű gyomnövények esetében azok intenzív növekedési szakaszában kell permetezni vele, hogy a hatóanyag a gyomnövény földalatti szaporító képleteibe is lejusson. Tarackbúza, fenyércirok, nád ellen kedvezőbb hatás érhető el ősszel, amikor a tápanyag áramlása a rizómák felé a legintenzívebb. Apró szulák és sövényszulák ellen a virágzás idején, mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában van a kezelés optimális időpontja. A meteorológiai körülményeket figyelembe véve a glifozát hatóanyag 15-25 °C között és magas páratartalom mellett a leghatékonyabb. A hatás kifejtéséhez fontos, hogy a kezelést követően 6 órán belül ne hulljon csapadék, és a hatóanyag maradéktalanul felszívódhasson a gyomnövényben. A kezeléshez szükséges szer mennyisége: 3,3 l/100 m2.

Evolya (500 g/kg mezotrion)

Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: II, Syngenta A. G.).
A készítményt a kukorica (takarmány, vetőmag) vetése után, kelése előtt (preemergensen) vagy korai posztemergensen, a gyomnövények kelésekor 0,3 kg/ha dózisban kell alkalmazni. Hagyományos posztemergens kezelésnél 0,25-0,3 kg/ha dózisban – nedvesítőszer hozzáadásával – a kukorica fejlettségétől függetlenül akkor kell kipermetezni, amikor a magról kelő kétszikű gyomnövények átlagosan 2-6 levelesek. Egyszikű gyomnövények ellen a kukoricában engedélyezett készítmények bármelyikével kombinálható, az engedélyokiratukban meghatározott dózisokban, amennyiben az optimális kijuttatási időpontok is egybe esnek.
A szer egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. A készítmény kijuttatásával azonos évben vethető őszi kalászos, őszi káposztarepce is. Az utóbbi vetése előtt mélyszántást kell végezni. Az Evolya 50 WG kijuttatását követő év tavaszán, amennyiben a talaj pH értéke 6-nál alacsonyabb, cukorrépa, pillangós növények, burgonya, valamint levélzöldségek nem vethetők. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát. Vetőmag előállításban a készítmény használatára vonatkozóan a felhasználás előtt a fajtafenntartó véleményét is ki kell kérni. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Huszár Aktív (250 g/l 2,4-D, 10g/l jodoszulfuron-metil-nátrium, 30 g/l mefenpir-dietil)

Magról kelő kétszikű gyomnövények, valamint hélazab, nagy széltippan, mezei acat ellen (forgalmazási kategória: I., Bayer CropSciences S.A.S).
A készítményt őszi búza, rozs, tritikále bokrosodásának közepétől (BBCH25) a két szárcsomós (BBCH32) fenológiai állapotig lehet kijuttatni 1,0 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 1-3 levélörvös, a hélazab és a nagy széltippan 1-3 leveles fejlettségekor a legérzékenyebb a kezelésre. A mezei acat ellen annak tőlevélrózsás állapotában a leghatékonyabb a készítmény. A gyomirtó hatás fokozására hatásfokozó permetezési adalékanyag adható tankkombinációban. Utóvetemény: normál csapadékviszonyok esetén (legalább 100 mm csapadék egyenletes eloszlásban a kijuttatás és az érzékeny kultúra vetése között) lencse, cukorrépa, napraforgó, repce, olajretek, mustár és kukorica vethető, amennyiben a Huszár Aktív kijuttatása és a vetés között legalább 120 nap eltelik és a terület talajművelésben részesült. Áttelelő hagyma vetése nem javasolt. Egyéb növények esetében csíráztatási próba végzése ajánlott.
Extrém száraz, aszályos nyár után érzékeny őszi kultúra vetése előtt mindenképpen javasolt a legalább 15-20 cm mély talajművelés és a csíráztatási próba. Ha a Huszár Aktívval kezelt kalászos gabona kipusztul, 15 napos várakozás után talajművelés nélkül is lehet vetni tavaszi búzát. A készítmény kijuttatása után legalább 15 nap elteltével, talajművelést követően lehet vetni tavaszi árpát, míg 30 nappal a kezelés után és szántást követően lehet kukoricát vetni.
Nem szabad a készítményt kijuttatni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt, ha éjszakai fagyok vagy a hőmérséklet fagypont körülire csökkenése várható. A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Mission (200 g/l diquat)

Lombtalanításra, arankairtásra (forgalmazási kategória: I., United Phosphorus Limited).
Napraforgóban a kezelést a kaszatok 25-30 %-os nedvességtartalma mellett kell elvégezni 2-2,5 l/ha dózissal. Őszi káposztarepcében, mustárban, olajretekben a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a becőkben levő magvak már barnák és kimorzsolhatóak, a magvak 35-40 %-os nedvességtartalmánál, a tervezett betakarítás előtt 4-6 nappal, 2-2,5 l/ha dózissal. Vetőburgonyában kizárólag földi úton, a betakarítás előtt 8-10 nappal kell a készítményt kijuttatni 4-5 l/ha dózisban. Nagy lombozatú fajtáknál osztott kezelésben is alkalmazható 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, ez esetben a második kezelést az elsőt követően 3-4 nap múlva kell elvégezni. Magrépa lombtalanítására akkor kell kijuttatni, amikor a gomolyok 80-90 %-ban biológiailag érettek 2,5-3,5 l/ha dózisban. Takarmányozási célra termesztett szója, borsó lombtalanítására a betakarítás előtt 4-6 nappal kell kijuttatni a készítményt 2,5-3 l/ha dózisban. Vetőmag céljára termesztett szója, borsó kultúrákban a készítmény nem alkalmazható. Lucerna, vöröshere és fehérhere kultúrákban a készítményt akkor kell kijuttatni, amikor a csigák 60-70 %-a már barnás színű, és a magvak a csigából könnyen kimorzsolhatóak, 4 l/ha dózisban. Szántóföldi kultúrák esetében aranka elleni védekezésre a fertőzött foltok lepermetezésére 0,5 % koncentrációban lehet felhasználni.
A lombtalanításra kezelt kultúrnövények betakarítása után a keletkező szalmát, ocsút, stb. takarmányozás céljára felhasználni tilos! Légi kijuttatás: kizárólag napraforgóban, őszi káposztarepcében, mustárban és olajretekben, magrépában, takarmányozási célra termesztett szójában, borsóban, lucernában, vörös és fehérherében, legalább 10 ha összefüggő területen, cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával, 50-60 liter/ha permetlémennyiség felhasználásával lehetséges.

Oceal (700 g/kg, dikamba)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Rotam Agrichemical Europe Ltd.).
Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény kelése után, annak 3-6 leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles fejlettségekor kell a permetezést végrehajtani, 0,4-0,5 kg/ha dózissal. Évelő kétszikű gyomfajok esetében magasabb dózisban kell alkalmazni, az aprószulák (Convolvulus arvensis), valamint a sövényszulák (Calystegia sepium) 15-20 cm-es átlagos fejlettségénél és a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában. Évelő kétszikűekkel erősen fertőzött területen, a kukorica 6 leveles fejlettségén túl a permetezést durva cseppképzésű, a sorok közé belógó szórófejekkel célszerű elvégezni. A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Perenal (104 g/l, haloxyfop-P)

Magról kelő és évelő egyszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Dow AgroSciences Hungary Kft.).
A készítményt a magról kelő egyszikű gyomnövények 1 leveles stádiumától a bokrosodásig, az évelő egyszikűek 15-20 cm-es magasságáig lehet felhasználni, azok aktív növekedési szakaszában.
A gyomirtó szer dózisának kiválasztásánál a gyomnövényzet faji összetételét az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
– gabonaárvakelés, nagy széltippan (Apera spica-venti), parlagi ecsetpázsit (Alopecurus myosuroides): 0,4-0,5 l/ha,
– muhar fajok (Setaria spp.), kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), köles fajok (Panicum spp.), héla zab (Avena fatua): 0,5-0,8 l/ha,
– fenyércirok (Sorgum halepense): 0,8-1,0 l/ha,
– perje fajok (Poa spp.), tarackbúza (Elymus repens): 1,0 l/ha mennyiséget kell alkalmazni.
Az alacsonyabb dózisok a fiatalabb (1-3 leveles), a magasabb dózisok a fejlettebb (3 leveles állapottól a bokrosodásig) gyomállomány ellen alkalmazandók.

Őszi káposztarepcében a szikleveles állapottól a tőlevélrózsás fejlettségig kell kijuttatni a készítményt, 0,4-0,5 l/ha dózisban. Gabona árvakelése, nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit ellen azok 1 leveles állapotától a bokrosodásig a leghatékonyabb. Napraforgóban a szikleveles állapottól a csillagbimbós állapotig juttatható ki önmagában, 0,5-1,0 l/ha dózisban. Herbicid-toleráns napraforgóban a kezelést a kétszikű gyomnövények elleni védekezés előtt 1-2 nappal, vagy imidazolinon-toleráns napraforgóban 10-14 nappal a kétszikűek elleni kezelést követően, illetve tribenuron-metil toleráns napraforgóban 5-7 nappal a kétszikűek elleni védekezést követően kell elvégezni.
Cukorrépában 0,5-1,0 l/ha dózisban, önmagában célszerű kijuttatni a kultúrnövény 2-8 leveles állapota között. Hatásfokozó adalékanyag hozzáadása nem javasolt. Stresszes állapotba került cukorrépa kezelése nem javasolt. Az esti vagy éjszakai órákban elvégzett kezelések biztonságosabbak és hatékonyabbak. Intenzív csapadék vagy öntözés után legalább 1 napig ne kezeljünk. Vöröshagymában dughagyma esetén a meggyökeresedés után, míg a magról vetett hagyma esetében a 3 leveles stádiumtól a 9 leveles állapotig lehet a kezelést elvégezni 0,5-1,0 l/ha dózisban. A szelektivitás alapjának számít a hagymalevél viaszrétegének megléte. Ezért eső vagy öntözés után 2-3 (napsütéses, száraz) napig nem javasolt a készítmény kijuttatása. Csak önmagában történjen a kezelés, nedvesítő szer hozzáadása nem javasolt. 20 °C feletti hőmérsékleten ne kezeljünk. Vörös csenkeszben (magtermesztés) tavasszal a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a bokrosodás végéig kell elvégezni a kezelést 0,75-1,0 l/ha dózisban.
A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után bármilyen kultúra vethető. A főnövény kipusztulása esetén bármilyen kétszikű kultúra vethető. Kalászosok és kukorica a kezelés után 4 hét elteltével, mély talajművelést követően vethető.
A készítmény őszi káposztarepcében háromévenként csak egy alkalommal, cukorrépában, napraforgóban, vöröshagymában, vörös csenkeszben kétévenként csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Runway (5,3 g/l aminopiralid, 13,3 g/l pikloram, 500 g/l metazaklór)

Magról kelő kétszikű gyomnövények valamint nagy széltippan ellen (forgalmazási kategória: I., Dow AgroSciences Hungary Kft.).
Őszi káposztarepcében a készítményt preemergens kijuttatás esetén a kultúrnövény vetése után 3 napon belül kell kijuttatni, 1,2 l/ha dózisban, jól elmunkált aprómorzsás talajfelszínre. A jó hatékonysághoz a kezelést követő 2 héten belül 10-20 mm csapadék szükséges. Fontos, hogy a kultúrnövény magját legalább 1,5 cm vastag földréteg takarja. Az alacsony humusztartalmú, laza homoktalajokon posztemergens kezelés elvégzése javasolt. Állománykezelés esetén ősszel 1,5 l/ha dózisban, korai posztemergensen a kultúrnövény szikleveles korától ötleveles fejlettségéig kell a készítményt kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények szikleveles–kétleveles korban a legérzékenyebbek. A kezelést 10-25 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni. A kezelést követően átmeneti levéltorzulásos tünetek jelentkezhetnek (elsősorban heves esőzések után), amit a repce maradandó károsodás és terméskiesés nélkül kinő.
A kezelt repce maradványait a lehető leggyorsabban a talajba kell dolgozni.  Őszi kijuttatás és normál vetésváltás esetén a betakarítást követő ősszel kalászos gabona 15 cm mély talajművelés után, de a következő év tavaszán már bármi vethető. Őszi kijuttatás és a repce téli kipusztulása esetén a következő év tavaszán tavaszi gabona, kukorica, olajretek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagymaféle, kender vethető. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható, valamint ugyanazon a területen csak háromévenként használható. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Trinity (40 g/l diflufenikan, 300 g/l pendimetalin, 250 g/l klórtoluron)

Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Makhteshim Agan Hungary Zrt.).
Őszi kalászosokban (őszi búza, őszi árpa, tritikále, rozs) a készítményt korai posztemergensen, a kultúrnövény háromleveles állapotától, a magról kelő kétszikű gyomnövények szik–kétleveles, a nagy széltippan (Apera spica-venti) 1-3 leveles fenológiai állapotában kell kijuttatni, 1,5-2,5 l/ha dózisban. A készítmény kijuttatható tavasszal is az őszi búza, őszi árpa, tritikále bokrosodásának végéig. A jó gyomirtó hatás érdekében fontos, hogy a készítményre érzékeny gyomfajok a fentebb megjelölt fenológiai állapotnál ne legyenek fejlettebbek.
A szer egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal juttatható ki. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Változó felhasználási előírások

Az engedélyező hatóság a Chikara 25 WG gyomirtó permetezőszer esetében az alábbiak szerint módosította a felhasználásra és növényvédelmi technológiára vonatkozó előírásokat:
Szőlőben (bor- és csemegeszőlő) kétévesnél idősebb telepítésben a T4-es kétszikűek tömeges kelésekor, azok 2-4 valódi leveles állapotában, posztemeregensen kell a készítményt kipermetezni. A készítmény dózisát a gyomosodás mértéke és a gyomfajok összetétele határozza meg, ez 150-200 g/ha között változik. A gyomirtó hatás fokozása érdekében a készítményhez tapadást fokozó adalékanyag hozzáadása javasolt. Amennyiben az ültetvény évelő egy- és kétszikű gyomnövényekkel fertőzött, úgy a szert glifozát hatóanyagú készítménnyel javasolt kombinálni. Ebben az esetben a kijuttatást az évelő gyomnövények intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások átlagos hossza eléri a 20-25 cm-t, szulák (Convolvulus arvensis) esetében a virágzást megelőző időszakban kell elvégezni, tapadást fokozó adalékanyag hozzáadásával. A készítmény a szőlő hajtásaira, leveleire jutva fitotoxikus tüneteket okozhat, ezért a kijuttatásnál erre fokozottan ügyelni kell. Légi kijuttatása nem engedélyezett.
Tizenhárom glifozát hatóanyagú készítményt – Roundup Bioaktiv, Glialka Top, Glialka Express 6H, Roundup Superb, Glyfos, Glyfos Dakar, Barclay Gallup Hi-Aktiv, Clinic 480 SL, Nufozát, Total, Fozát 480, Glialka Handy, Glialka Extra – engedélyeztek közterületi felhasználásra is. Eszerint a permetezés az éjszakai időszakban (22-04 óra között) végezhető. Játszóterek, bölcsődék, óvodák és iskolák területén a kezelés nem megengedett. A készítményt közterületen csak felsőfokú növényvédelmi képesítéssel és hatályos engedéllyel rendelkező személy irányítása mellett lehet kijuttatni. Frissen kezelt, permetezett területen tartózkodni tilos.

Felülvizsgált készítmények

A növényvédő szerek felülvizsgálatáról az Európai Közösség döntött annak érdekében, hogy kiszűrje a humán- és környezet-egészségügyi szempontból kockázatos hatóanyagok használatát. A felülvizsgálat eredményeként egyes hatóanyagok a „pozitív listára” nyertek felvételt, míg mások visszavonásra kerültek. A fenti listára felkerült hatóanyag készítményeit az egyes tagállamok saját hatáskörben, nemzeti szinten, de egységes elvek mentén engedélyezik. Minden tagállamnak joga van a sajátos éghajlati, mezőgazdasági, növény-egészségügyi, környezeti körülményeinek meghatározni az engedélyezett növényvédő szer felhasználását, és szükség esetén más tagállamoktól eltérő korlátozásokat alkalmazni.

Afalon Dispersion (450 g/l linuron)

Magról kelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Adama Hungary Zrt.).
Burgonyában a készítményt ültetés után, kelés előtt (preemergensen) kell kipermetezni a végleges bakhátak kialakítása után. Egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható, 1,5-2 l/ha dózisban. A kezelést követően talajmunkát ne végezzünk. Kukorica (takarmány), napraforgó, szója, bab és borsó kultúrákban preemergensen kell a készítményt kijuttatni. Kukoricában 1 %, borsóban, szójában 1,5 %, napraforgóban és babban 2 % feletti szervesanyag-tartalmú talajokon lehet alkalmazni. Napraforgóban laza talajokon az alacsonyabb, magas szervesanyag-tartalmú, kötöttebb talajokon a magasabb dózisban kell bevetni.
Lucernában egy évnél idősebb, mélyen gyökerező állományban, nyugalmi időszakban, késő ősszel, de még a fagyok beállta előtt, vagy kora tavasszal, a lucerna sarjadása előtt kell kijuttatni. Sárgarépa, petrezselyem és pasztinák kultúrákban preemergensen, valamint a kultúrnövények 6-8 cm-es fejlettségénél (BBCH 14) a gyomok 2-4 leveles állapotában is alkalmazható. Alma és szőlő kultúrában kétévesnél idősebb, jól begyökeresedett telepítésekben tavaszi kijuttatással, a gyomok kelése előtt kipermetezve alkalmazható.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható, 1,5-2,0 l/ha dózisban. A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst tartalmazó kombinációs partner, illetve műtrágya hozzáadása tilos. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Arrat (250 g/kg tritoszulfuron, 500 g/kg dikamba)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória I., BASF Hungária Kft.).
Őszi búza, őszi árpa és tavaszi árpa kultúrákban a készítményt a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a ragadós galaj 3-5 levélörvös, a mezei acat tőlevélrózsás állapotában kell kijuttatni, a kultúrnövény 4-6 leveles állapotától a bokrosodás végéig. A szer egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható, 0,2 kg/ha dózisban. A jobb gyomirtó hatás érdekében a permetléhez metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó hatásfokozó adalékanyagot kell keverni. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Ha a készítménnyel kezelt kalászos kipusztul, akkor csak kukorica vagy kalászosok vethetők. A kukorica talajművelés után azonnal, míg a kalászosok 4 hét után, a megfelelő talajművelést követően vethetők.
A szer egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Callam (600 g/kg dikamba, 125 g/kg tritoszulfuron)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., BASF Hungária Kft.).
Kukorica (takarmány) kultúrában a készítményt a kultúrnövény 3-6 leveles állapotában, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségekor kell kijuttatni, 0,3-0,4 kg/ha dózisban. A kezelés optimális időpontja mezei acat (Cirsium arvense) ellen annak tőlevélrózsás állapota. Apró szulák (Convolvulus arvensis) és sövényszulák (Calystegia sepium) ellen akkor a leghatékonyabb a kezelés, amikor a gyomnövények hajtásainak átlagos hossza eléri a 15-20 cm-t. A készítményhez minden esetben metiloleát + metilpalmitát hatóanyagokat tartalmazó permetezőszer adalékanyagot kell hozzáadni. Stresszes állapotban lévő kukorica (pl. fagy, szárazság, hirtelen változó hőmérséklet, vízállás, betegségek miatt) kezelése hatással lehet a kultúrnövény növekedésére (levelek deformálódása, kardosodás következhet be, vagy lassulhat a növekedés), vagy károsodhat a kukorica (pl. támasztógyökerek deformálódása). Általában ezek a tünetek átmenetiek és nem befolyásolják a termést. Normál vetésváltás esetén a betakarítást követően nincs veszélye az utóvetemény károsodásának. Ha a készítménnyel kezelt kukorica kipusztul, akkor csak kukorica vagy kalászosok vethetők. A kukorica talajművelés után azonnal újravethető, míg a kalászosok 4 hét után, megfelelő talajművelést követően vethetők.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható. Légi kijuttatása nem engedélyezett.

Dezormon (600 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Nufarm GmbH & Co. KG).
Őszi és tavaszi kalászosokban (kivéve sörárpa) posztemergensen, a kultúrnövény háromleveles állapotától a bokrosodás végéig lehet kijuttatni, 1,2 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek a készítményre. Kukoricában (takarmány) a kezelést a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor kell végrehajtani, 1,0 l/ha dózisban. A kezelést 12-25 °C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni, éjszakai fagyok esetén tilos permetezni.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.
Légi kijuttatás: valamennyi itt felsorolt 2,4-D hatóanyagú szerekre általános előírás, hogy kizárólag kalászosokban, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag hozzáadásával és elsodródás gátló szórófej alkalmazásával permetezhetők. Szőlő-, gyümölcskultúra és erdő 3000 méteres körzetében rügyfakadás után tilos hormonbázisú gyomirtó szert kijuttatni. Amennyiben a mezőgazdasági repülés védett természeti területet vagy különleges rendeltetésű vadászterületet érint, a kijuttatáshoz az illetékes természetvédelmi, illetve vadászati hatóság engedélye szükséges, amelyet a légi permetezés esetén a szakirányítónak, egyéb esetben a megrendelőnek kell előzetesen beszerezni. Permetlémennyiség: 40-60 l/ha.

Maton 600 (600 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Nufarm Hungária Kft.).
A megengedett dózis őszi és tavaszi kalászosok esetén (kivéve sörárpa) 0,7 l/ha, kukoricában (takarmány) 0,5 l/ha, rét, legelő esetén 0,7-1,0 l/ha.
Őszi és tavaszi kalászosokban (kivéve sörárpa) a kultúrnövény négyleveles korától a bokrosodás végéig lehet kijuttatni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles korukban a legérzékenyebbek rá. Kukoricában (takarmány) a kezelést a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor kell végrehajtani. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni a készítményt. A mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás korában a legérzékenyebb a készítményre.
Réten, legelőn az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedési szakaszában kell kijuttatni a készítményt. A szer hatékonysága fokozható hatásfokozó adalékanyag hozzáadásával. A kezelt területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos. A kezelést 12-25 °C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.

U 46 D-Fluid SL (500 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Nufarm Hungária Kft.).
Őszi és tavaszi kalászosokban (kivéve sörárpa) a kultúrnövény háromleveles korától a bokrosodás végéig alkalmazható 1,3-1,5 l/ha dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségnél, a mezei acat (Cirsium arvense) tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Kukoricában (takarmány) a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni, 1,3-1,5 l/ha dózisban. Erős mezei acat, apró szulák, sövényszulák fertőzés esetén mindkét kultúrában a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A kezelést 12-25 °C közötti hőmérsékleten célszerű elvégezni.
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.

Dikamin 720 WSC (600 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Adama Hungary Zrt.).
A megengedett dózis őszi és tavaszi kalászosok esetén (kivéve sörárpa) 1-1,25 l/ha, a készítményt a kultúrnövény 3 leveles fejlettségétől a bokrosodás végéig lehet kijuttatni. Kukoricában (takarmány) a készítményt a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor kell kijuttatni 1,0-1,25 l/ha-os dózisban. Rét, legelő esetén a kezelést a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles fejlettségekor kell elvégezni 1,2-1,5 l/ha dózisban. A nehezen irtható évelő kétszikű gyomfajok (Eryngium campestre, Ononis spinosa) esetében azok intenzív növekedési stádiumában kell a készítményt kijuttatni. Nedvesítőszer hozzáadásával a gyomirtó hatás fokozható. A kezelt területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos!
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.

DMA-6 (683 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Dow AgroSciences Hungary Kft.).
A megengedett dózis őszi és tavaszi kalászosok esetén (kivéve sörárpa) 0,9-1,1 l/ha, tavaszi kijuttatással a kultúrnövény 3 leveles korától a bokrosodás végéig alkalmazható. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségnél, a mezei acat (Cirsium arvense) pedig tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre.
Kukoricában (takarmány) tavaszi kijuttatással a kultúrnövény 3 leveles korától a bokrosodás végéig alkalmazható 1,0 l/ha-os dózisban. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségnél, a mezei acat (Cirsium arvense) pedig tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre. Rét, legelő esetén az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedési szakaszában kell a kezelést elvégezni 1,2 l/ha-os dózissal. A kezelt területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos!
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.

Esteron 60 (600 g/l 2,4-D)

Magról kelő és évelő kétszikű gyomnövények ellen (forgalmazási kategória: I., Dow AgroSciences Hungary Kft.).
A megengedett dózis őszi és tavaszi kalászosok esetén (kivéve sörárpa) 0,6-0,8 l/ha, tavaszi kijuttatással a kultúrnövény 4 leveles állapotától a bokrosodás végéig lehet kezelni. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles fejlettségüknél, a mezei acat (Cirsium arvense) pedig tőlevélrózsás állapotában a legérzékenyebb a készítményre. Kukoricában (takarmány) a készítményt a kultúrnövény 3-5 leveles korában, 10-20 cm-es fejlettségekor, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 valódi leveles állapotában kell kijuttatni 0,8 l/ha-os dózisban. Rét, legelő esetén az évelő kétszikű gyomnövények intenzív növekedési szakaszában 1,0 l/ha dózisban kell a kezelést elvégezni. A kezelt területen a kezelést követő 14 napig legeltetni tilos!
A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható.

Új kereskedelmi elnevezések

A származtatott engedély a már Magyarországon engedélyezett növényvédő szer más kereskedelmi néven történő engedélyezésére vonatkozik. A származtatott engedély megegyezik a referenciaszer engedélyével, a termék az abban foglalt előírások szerint hozható forgalomba és használható fel.

Hivatalos adatbázis
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal üzemelteti az engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisának kereső programját, amely az alábbi címen érhető el: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso.aspx

Gál Péter
NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság, Budapest

(Agrofórum Online)

Elérkezett az állományszárítás nélküli betakarítás kora - de kinek jó ez?

2019. november 29. 05:36

A bromoxinil hatóanyagú növényvédő szerek napraforgó lombtalanítására még engedélyezettek. Ezen kívül gyakorlatilag semmi nem maradt…

Új növényegészségügyi rendszer és új nyilvántartási kötelezettségek

2019. november 26. 08:32

A rendelet szerint bővül a nagy veszteséget okozó, idegenhonos károsítók terjesztésére képes, éppen ezért vizsgálatköteles termékek köre.

Kötelező bejelenteni időszakos műszaki felülvizsgálatra a növényvédelmi gépeket!

2019. október 22. 09:03

Az uniós előírás szerint az árutermelésben, illetve szolgáltatásban alkalmazott permetező gépet, valamint a növényvédő szerek kijuttatásához használt berendezéseket és tartozékokat 3 évenként kötelező felülvizsgálni.

A hónap végéig kell bejelenteni a 2018-as növényvédőszer-forgalmi adatokat

2019. október 18. 10:33

2019. október 31-ig kell bejelenteni a 2018-as növényvédőszer-forgalmi adatokat a Nébih Ügyfélprofil Rendszerében (ÜPR).

A felszívódó Sergomil-L 60 rézpótló szerepe és jelentősége a növények tápanyag-gazdálkodásában, előnyös mellékhatásokkal

2018. április 20. 06:57

A réz mikroelem esszenciális élettani hatását főleg nagy tömegével, és komplexképző hajlamával lehet magyarázni.

Előrejelzési és megfigyelési módszerek zárt termesztőberendezésben

2019. október 24. 10:38

Minden növényvédelmi beavatkozást, legyen szó kémiai készítmény, vagy természetes ellenségek felhasználásáról, meg kell előznie a megfigyelésnek, szemrevételezésnek.

A hajtatott paprika biológiai növényvédelme

2019. január 27. 06:25

A hajtatott paprika biológiai növényvédelmére számtalan hasznos szervezet elérhető hazánkban is. Az írásból kiderül, hogy mely károsítók ellen megoldott a paprikahajtatásban a biológiai védekezés, és mely esetben nem áll rendelkezésre megfelelő biológiai módszer.

A kártevők a dísznövényeinket sem kímélik

2018. május 4. 05:30

Dísznövényeink közül a buxuson ismét tarol a selyemfényű puszpángmoly hernyója.